Sus siunatkoon – yhteistyötä Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön kanssa

1.6.2021

Kolme henkilöä Diakonissalaitoksen kirkossa, yksi heistä saarntuolissa.


Kaupunkiin jolkottelee yllättäen Susi. Mutta miksi Susi on tullut? Entä kuka on Urho, joka päättää auttaa Sutta? Kaiken takapiruna seikkailee poliisi Kari Kaarnio, jonka käytöksessä on jotain outoa…  Mutta – mistä tässä on kysymys?

Tässä on kysymys teoskokonaisuudesta Sus Siunakkoon! Sen on luotsannut Kansallisteatterin Kiertuenäyttämöllä opetusharjoittelua suorittava Anna Taiponen ja tekijät ovat Diakonissalaitoksen asiakkaita.

Ilo yhdessä tekemisestä

Anna Taiponen kertoo työskentelyn alkaneen maaliskuussa 2021 yksilötapaamisin.

”Jokainen osallistuja lähti kanssani pohtimaan, minkä tyyppinen taidetyöskentely kiinnostaisi heitä itseään. Työskentelyn kantavana teemana kulki jakamisen aspekti. Yksilötyöskentely toimi mahdollistajana sille, että jokainen osallistuja sai jakaa omaa mieltään askarruttavia asioita. Vapaa työskentelymuoto toimi myös pohjana luovuudelle, joka näin sai tilaa syntyä. Hienolla tavalla sitoutuen osallistujat lähtivät luomaan teoksia, joissa näkyy jokaisen oman käden jälki. Siinä missä osalla osallistujista oli jo aluksi selkeä visio siitä, minkä tekeminen heitä kiinnostaisi, osa pohdiskeli asiaa ja työt syntyivät sitä kautta. Työskentelyssä korostui se moninainen luovuus, jota jokaisella osallistujalla on.

Lopputuloksena työskentelyn tästä osiosta on syntyi neljä teoskokonaisuutta. Nämä ovat video Diakonissalaitoksen synnystä ja nykypäivästä, kollaasi valokuvista, maalauksen ja monologin yhteisteos sekä runoja ja valokuvia sisältävä kokonaisuus. Omat kokemukset ja mietteet ovat teoksissa vahvasti läsnä.

Huhtikuussa koronatilanteen salliessa pääsimme viimein yhteistapaamisiin ulkona ja maskein varustettuina. Osallistujat olivat yksilötyöskentelyn ajan puhuneet, miten yhdessä oleminen ja tekeminen olisi heille mieluista. Ilo yhdessä tekemisestä on koko prosessin tämän ryhmäosuuden ajan näkynyt heissä. Jokainen osallistuja on heittäytynyt tekemiseen täysillä, sitoutunut omien mahdollisuuksiensa mukaan, ideoinut ja tuottanut materiaalia. Työskentelyssä ovat korostuneesti näkyneet avoin hyväksyvä ilmapiiri, kunnioitus toisia kohtaan ja kuunteleminen. Hiljalleen tästä kaikesta on syntynyt pienoisnäytelmä, joka kulkee nimellä Sus Siunakkoon!

Ryhmätyöskentelyn pohjana ovat toimineet yksilötyöskentelyn teokset, ajankohtaiset ja yhteiskunnasta lähtevät teemat, sekä osallistujien omat kokemukset ja muistot. Nämä ovat sekoittuneet tarinaksi, jossa Susi löytää tiensä kaupunkiin.

Lienee koronaa kiittäminen siitä, että tämän taidepainoitteisen prosessin seurauksena on syntynyt näinkin moninainen sekoitelma taidetta. Tärkeintä kaikesta kuitenkin on, että prosessi on mahdollistanut kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksen osallistujille. Me ihmiset kaipaamme toisia ihmisiä, haluamme olla osa jotakin. Tämän kevään työskentely on jälleen todistanut sen, miten merkittävää se on.”

Video Diakonissalaitoksen synnystä ja nykypäivästä, tekijänä Bobby.

Näyttely Kahvilassa (D-rakennus): runoja ja valokuvia (4.6.-)

Pienoisnäytelmä kirkossa. Esitykset järjestetään suljetuin ovin koronatilanteesta johtuen.

Anna Taiponen opiskelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa teatteriopettajaksi. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Hän on toiminut taiteen kentällä niin teatteriopettajana, ohjaajana kuin sosiaalialan eri tehtävissä yli kymmenen vuoden ajan.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: