”Työyhteisöön ja ympäristöön on helppo tulla vastavalmistuneena”

26.8.2021

Sosionomiksi kesäkuussa valmistunut Laura Salomäki oli kuullut Diakonissalaitoksesta koulukavereiltaan ja oli kiinnostunut työskentelystä säätiössä. Salomäellä ei ollut aiempaa kokemusta intensiivihoidosta saati sijaishuollosta, mutta kesätyö intensiivihoidon yksikkö Kuusikossa Helsingin Pitäjänmäellä on vahvistanut hänen tahtoaan työskennellä jatkossakin lasten ja nuorten parissa.

Kesätyöntekijä Laura Salomäki istuu ulkona puistonpöydän ääressä.

Kesätyökokemuksesta jää Salomäelle päällimmäisenä mieleen työn monipuolisuus, hyvä ja ammattimainen työryhmä sekä yhteiset kokemukset lasten ja nuorten kanssa. Avatessaan Kuusikon oven ensimmäisen kerran Salomäki ei ollut varma mitä odottaa. Samoin kävi monena muunakin päivänä.

– Työpäivät ovat olleet vaihtelevia eikä aina tiedä, miten työpäivät tulevat menemään, kun ovesta astuu sisälle. Aloitin kesätyöt, kun nuorten kesälomat olivat jo alkaneet. Lähdin siis heti kesälomarytmiin ja arki oli poikkeavaa, kun päivissä oli enemmän aikaa nuorten kanssa. Nyt koulujen käynnistyttyä arki on jälleen muuttunut, mutta on mielenkiintoista nähdä sitäkin puolta nuorten elämässä, Salomäki kertoo.

Intensiivihoito on lastensuojelun erityisyksiköissä toteutettavaa sijaishuoltoa, johon integroituu lapsen yksilölliseen tarpeeseen perustuva lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoito, koulu sekä moniammatillinen työskentely lapsen ja perheen kanssa. Intensiivihoidon tavoitteena on lapsen ja perheen kuntoutuminen.

Kuusikossa jokaisella nuorilla on haasteita oman arjen ja elämänhallinnan kanssa. Niitä opetellaan ja tuetaan ammattilaisten voimin ja pyritään löytämään ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen. Arkea sävyttää onnistumisen ilot, mutta myös haastavat tilanteet. Salomäki myöntää, että työ on tuntunut ajoittain kuormittavalta, mutta enimmäkseen opettavaiselta.

– Oma ammattitaitoni on kehittynyt, kun olen päässyt osaksi ammattitaitoista tiimiä. Yksikössä ymmärretään, että kaikkea ei voi heti tietää ja toisaalta arvostetaan uusien näkökulmien tuomista. Koen, että kun minulle on annettu vastuuta ja minuun luotetaan, pystyn luottamaan myös itse omiin taitoihini ja itseeni, Salomäki pohtii.

– Loppukesästä koulujen käynnistymisen myötä lähtee käyntiin jälleen erilaisia yhteistyökuvioita. Pääsen osallistumaan myös niihin ja odotan jo innolla, mitä vielä opinkaan näistä moniammatillisista palavereista, Salomäki jatkaa.

Työssä ennakointi ja vuorovaikutus korostuvat

Monipuolisesta työnkuvasta johtuen Salomäki kokee kesän aikana oppineensa työskentelemään paremmin esimerkiksi paineen alla ja myös nopeaa reagointia tilanteissa.

– Kesätyö on myös vaatinut kykyä ennakoida tilanteita. On ollut mahtava huomata, että nämä olivat taitoja, joita halusinkin itsessäni kehittää ja se on nyt tosiaankin onnistunut, Salomäki kuvailee.

Lapsia ja nuoria auttaa, että päivät ovat strukturoituja ja ennakoituja eikä muutoksia hirveästi tulisi. Salomäki näkee itsessään vahvuudekseen sen, että osaa pitää struktuurista kiinni ja ennakoida asiakkaille päivän kulkua.

Tärkeässä roolissa on myös vuorovaikutustaidot.

– Työntekijöiden tulee ymmärtää asiakkaita ja hänen tarpeitaan. Minusta tuntuu, että olen saanut luotua hyviä luottamussuhteita näinkin lyhyessä ajassa nuorten kanssa. Se on ollut itselleni suuri onnistumisen kokemus, Salomäki iloitsee.

– Kesätyön kohokohtia on myös pienet yksittäiset hetket ja onnistuneet tilanteet, joissa olen pystynyt ratkaisemaan nuoren kanssa haastavan tilanteen, Salomäki jatkaa.

Salomäki toteaa, ettei ole kesätyössä päässyt helpolla, mutta on ainakin nähnyt paljon ja kokenut sitäkin enemmän muutaman kuukauden aikana. Toisaalta se oli juuri sitä, mitä hän toivoikin astuessaan itselleen entuudestaan tuntemattomaan tehtävään. Tulevaisuudelta Salomäki toivoo työskentelyä edelleen lasten ja nuorten parissa, kenties juuri sijaishuollon parissa.

– Lapset yksilönä ovat aivan ihania ja heidän kanssaan saadut yhteiset kokemukset pysyvät muistoissani.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: