Kidutettujen kuntoutuskeskuksesta Psykotraumatologian keskukseksi

Helsingin Munkkisaaressa toiminut Kidutettujen Kuntoutuskeskus on ollut vuodesta 2018 alkaen Psykotraumatologian keskus. Alkuperäisellä nimellään keskus ehti toimia parikymmentä vuotta.

Pakolaisleiri, jossa kuvan etualalla joukko naisia lapsineen. Psykotraumatologian keskus ottaa asiakkaaksi pakolaistaustaisia.

 

​Nimen muutos tuli ajankohtaiseksi keskuksen toiminnan laajennuttua kidutettujen kuntoutuksesta lasten, nuorten ja perheiden hoitoon sekä sotatraumatisoituneiden tutkimukseen ja arviointiin. Kaikki sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat ihmiset eivät ole kidutettuja, mutta vaikeiden kokemusten vuoksi psyykkisistä oireista kärsiviä. Psykotraumatologian keskuksessa on nyt kolme palvelukokonaisuutta ja tiimiä: Kidutettujen ja Sotatraumatisoituneiden kuntoutus aikuisille sekä Lasten, nuorten ja perheiden toiminta alle 24-vuotiaille.

Psykotraumatologian keskus on moniammatillinen

Kidutettujen kuntoutus palvelee pakolaistaustaisia, kidutuksen vaikeasti traumatisoimia aikuisia ja heidän perheenjäseniään.

Lasten ja nuorten toiminnan ensisijaisia asiakkaita ovat kiintiöpakolaisina maahan tulleet alle 24-vuotiaat, vaikeasti traumatisoituneet lapset ja nuoret perheineen. Työryhmä kehittää hoitotyön menetelmiä maahanmuuttotaustaisten lasten ja perheiden kanssa työskentelyyn.

Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen hanke tutkii ja tekee hoidontarpeen arvioita aikuisille sodan ja pakolaisuuden traumatisoimille kiintiöpakolaistaustaisille potilaille. Hankkeen erityisenä painopisteenä on kehittää digivälitteisiä hoitomenetelmiä.

Kaikki työryhmät ovat moniammatillisia ja tarjoavat maanlaajuisesti koulutusta, konsultaatioita ja työnohjauksia liittyen pakolaistaustaisten ihmisten traumahoitoon ja monikulttuuriseen hoitotyöhön. Henkilökuntaa on yhteensä 22.​

Lue lisää Psykotraumatologian keskuksen toiminnasta

 

Artikkeli on julkaistu toukokuussa 2018. Psykotraumatologian keskus toimii edelleen Munkkisaaressa vuonna 2021.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: