Kohti hiilineutraalia Diakonissalaitosta

13.1.2022

Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelmalla edistetään vuosina 2021-2025 yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä sekä ilmastokestävyyttä ja resurssitehokkuutta. Tässä artikkelissa aiheena on ilmastokestävyyden ja resurssitehokkuuden edistäminen. Aiheesta kertoo ylläpitopäällikkö Samuli Wrangell.

Mies, jolla on punainen kyltti kädessä. Kyltissä teksti Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

 

Vastuullisuus on keskeisessä roolissa Diakonissalaitoksen konsernin strategiassa. Vastuullisohjelma perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Miten rakennamme ilmastokestävää ja resurssitehokasta tulevaisuutta?

Vastuullisuus on kiinteä osa Diakonissalaitoksen johtamista ja strategiaa. Jotta tavoitteet voidaan saavuttaa ja niiden toteutumista voidaan arvioida, on ohjelmaan sisällytetty konkreettisia ja mitattavia askeleita. Näitä ovat hiilineutraalimpi Diakonissalaitos, ruokahävikin minimointi ja kiertotalousajattelun mukainen materiaalien hyödyntäminen.

Diakonissalaitoksen konsernipalveluissa kiinteistöistä ja omaisuudesta vastaavalle ylläpitopäällikölle Samuli Wrangellille vastuullisuusohjelman ympäristöteemat ovat työn ytimessä aivan käytännöntasolla. Työtä ohjaa myös sitoutuminen suuryritysten energiatehokkuussopimukseen.

Etsimme Diakonissalaitoksella koko ajan uusia kohteita kiinteistöistämme muutettavaksi uusiutuvan energian piiriin. Parhaillaan eräässä kohteessa muutamme lämmitysjärjestelmän ilmavesilämpöpumppuun ja asennamme aurinkopaneelijärjestelmiä katolle.

Tuhansien työntekijöiden ja asiakkaiden muodostamassa valtakunnallisessa organisaatiossa resurssitehokkuudella ja ilmastokestävillä ratkaisuilla ei ole vain ympäristöä säästävä vaikutus, vaan samalla puhutaan isoista taloudellisista vaikutuksista. Wrangell näkee energiaratkaisut sijoituksena tulevaisuuteen.

Laskemme tarkkaan kaikki investoinnit ja teemme vuosiarvion, milloin ne maksavat itsensä takaisin – itseasiassa usein jo lähitulevaisuudessa. Myös rahalliset säästöt ovat yrityksille erittäin motivoivia.

Kierrätystaloudesta kiertotalousajatteluun

Euroopan komissio esitteli vuonna 2020 kiertotalousohjelman, joka sisältää ekologisen suunnittelun direktiivin. Maapallon kestokyvyn turvaamiseksi yhteiskunnilta vaaditaan nopeaa siirtymistä kiertotalouteen. Kiertotaloudella tarkoitetaan taloudellista toimintaa, jolla vähennetään jätettä ja saasteita materiaalien, tuotteiden ja järjestelmien kehittämisellä. Ideaalitilanteessa jätettä ei synny ollenkaan, vaan kaikki materiaalit käytetään uusien tuotteiden raaka-aineena. Tämä on yksi väline, jolla EU:sta on tarkoitus tulla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Myös Diakonissalaitoksella on nostettu kärkitavoitteisiin kiertotalousajattelun edistäminen. Kierrätysasteen paraneminen vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, mikä taas hillitsee hiilidioksiidipäästöjä. Koska sekajäte on jätteistä kaikista kallein, myös lajittelulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Jotta vastuullisuusohjelman tavoite on ylipäänsä mahdollista saavuttaa, tarvitaan tietotaitoa ja ymmärrystä aiheesta ruohonjuuritasolla asti. Tärkeänä askeleena Samuli Wrangell näkee henkilöstön kouluttamisen.

-Syksyllä 2021 toteutimme kaikille työntekijöillemme jätehuoltoon liittyvän verkkokoulutuksen. Koulutuksen käytyä työntekijämme tietävät, mitä tarkoittaa kiertotalous ja miksi se on viisas ratkaisu. Koulutus perehdyttää myös hallitsemaan yleisimpien jätejakeiden lajittelun ja tunnistamaan vaaralliseksi luokiteltavat jätteet. Koulutus on pakollinen kaikille työntekijöillemme. Mutta tarkoitus on ennen kaikkea mahdollistaa ja osallistaa kaikki mukaan vastuullisuustyöhön. Tässä organisaatiossa ei ole yhtään henkilöä, jota tavoitteemme ei koskettaisi, Wrangell kiteyttää.

 

Uutiskirjeemme Viesti Diakonissalaitokselta on rohkea ja ajankohtainen. Tilaa tästä!
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: