Kiintiöpakolaisten hoidon saatavuutta edistetään valtakunnallisesti

14.6.2018

 

Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa annettavan Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaisina Suomeen tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset.

 

Toiminnan tavoitteena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä mielenterveystyössä. Tämä edistää pakolaisten kotoutumista Suomeen sekä tukee kuntia vastaanottamaan kiintiöpakolaisia.

Potilastyö keskittyy Helsinkiin, mutta konsultaatiota, koulutusta ja työnohjausta kiintiöpakolaisten auttamiseen tarjotaan terveydenhuollon ammattilaisille valtakunnallisesti. Potilastyön ohella hankkeessa kehitetään digivälitteinen hoitotyön menetelmä, joka mahdollistaa hoidon ja kuntoutuksen arvioiden toteuttamisen maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta. Digivälitteinen työ palvelumuotoillaan, ja parhaat käytännöt jaetaan valtakunnallisesti kiintiöpakolaisia hoitavien tahojen verkostoissa.

Toimintaa on rahoitettu Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston (AMIF) toimintatuella vuosina 2018–2020 ja 2021-2022.

Epätietoisuus tulevaisuudesta on piinaavaa

Pakolaisuus on ihmiselle hyvin traumaattinen kokemus. Se sisältää luopumisen kotimaasta, omasta kodista, läheisistä ihmisistä, työstä ja kaikesta siihen mennessä rakennetusta elämästä. Pakolaisuutta edeltävät usein omat ja läheisten väkivaltakokemukset, kidutus, vaino ja pelko hengissä selviytymisestä.

– Kiintiöpakolaiset ovat saattaneet joutua elämään vuosia hyvin vaikeissa oloissa vailla tietoa tulevaisuudesta. Maahan muuton jälkeen elämän rakentaminen vieraassa ympäristössä ilman kielitaitoa on vaativaa ja kuormittavaa. Nämä stressitekijät johtavat helposti psyykkisiin ongelmiin ja sairastumiseen.

On ymmärrettävä pakolaisuuden moninainen taakka

Yleisimmät mielenterveyden häiriöt pakolaisilla ovat traumaperäinen stressihäiriö, ahdistus ja masennus.

– Pakolaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten on tärkeä ymmärtää pakolaisuuden moninainen taakka, sen aiheuttamat menetykset ja uuden kotimaan mukanaan tuomat haasteet. Palvelujärjestelmältä tämä vaatii erityisosaamista, joustavuutta sekä muita resursseja, kuten lisäkouluttautumista. Ammattilaisten on tärkeä tunnistaa hoidon tarpeessa olevien pakolaisten mahdollisesti traumaattiset kokemukset, jotka voivat vaikuttaa pakolaisen psyykkiseen hyvinvointiin, projektipäällikkö Mari Tikkanen muistuttaa.

Mari Tikkasen mukaan toiminnan tavoitteena on kiintiöpakolaisten psyykkisen traumatisoitumisen huomioiminen ja hoitaminen kotikunnissa niin, että kotoutuminen Suomeen voi toteutua suotuisammin.

– Hoidollisesta näkökulmasta kiintiöpakolaisten hoidon tarpeen arviointi voidaan aloittaa pian maahanmuuton jälkeen, koska kiintiöpakolaisen asema on selkeä, kun erillistä oleskelulupaa ei tarvitse enää Suomeen tulon jälkeen odottaa, toteaa Mari Tikkanen.

Lisätietoja

Mari Tikkanen, projektipäällikkö
Diakonissalaitos, Sotatraumatisoituneiden kuntoutus
p. 050 314 2013
mari.tikkanen@hdl.fi

Mika Paasolainen, palvelualuejohtaja
Diakonissalaitos, Psykotraumatologian keskus
p. 050 502 7659
mika.paasolainen@hdl.fi

20.6. vietetään YK:n kansainvälistä pakolaispäivää, jolloin erityisesti huomioidaan ne miljoonat ihmiset, jotka esimerkiksi väkivaltaisten konfliktien takia ovat joutuneet jättämään kotinsa ja elämään pakolaisina.

Lue lisää Psykotraumatologian keskuksen palveluista

Artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2018 ja sitä on päivitetty tammikuussa 2022.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: