Kirkko, Eurodiaconia ja Diakonissalaitos edistävät yhdessä hyvinvointitaloutta

5.11.2019

Ihmisten hyvinvoinnin asettaminen kaiken politiikan ja päätöksenteon keskipisteeseen on ratkaisevan tärkeää, painottavat Suomen evankelisluterilainen kirkko, Eurodiaconia ja Diakonissalaitos 5. marraskuuta 2019 antamassaan yhteisessä julkilausumassa.

Isabella Taipale ja Katri Angeria esittelevät Diakonissalaitoksen toimintaa Eurodiaconian seminaarissa 5.11.2019

Alustusten ohella Helsingissä järjestetyn hyvinvointitalous-aiheisen pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden ohjelmassa oli myös parhaiden käytäntöjen esittelyjä. Isabella Taipale ja Katri Angeria kertoivat Diakonissalaitoksen Vamoksen näkökulmasta, kuinka nuoren mukaan ottaminen omien asioidensa hoitoon vahvistaa hänen hyvinvointiaan.

 

”Tämä on EU:n perusarvojen mukaista. Johdonmukainen lähestymistapa yhdistää sosiaalipolitiikka talouspolitiikkaan ja kestävään kehitykseen johtaa todennäköisesti myös parempaan kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen EU:ssa. Lisäksi hyvinvointitalous on omiaan edistämään luottamusta EU:hun ja tuo siten EU:n lähemmäksi kansalaisiaan”, julkilausumassa todetaan.

Osapuolet ovat tyytyväisiä Suomen voimakkaaseen sitoutumiseen hyvinvointitalouteen EU-puheenjohtajakaudellaan. Hyvinvointitalouskonseptia tulee kuitenkin toteuttaa niin EU:ssa kuin kansallisen politiikan tasoilla. Tältä osin toivotaan konkreettisia toimia sekä EU-instituutioiden että jäsenvaltioiden osalta.

”Olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä EU:n instituutioiden, ekumeenisten kumppaneidemme ja muiden organisaatioiden kanssa kaikilla tasoilla, jotta voimme parantaa sekä ihmisten, yhteiskuntiemme ja maapallon hyvinvointia”, todetaan julkilausumassa. Osapuolet haluavat myös viedä eteenpäin toivon ja luottamuksen viestiä ihmisoikeuksien ja ihmisarvon sekä osallistamisen edistämiseksi.

Julkilausuma julkistettiin 5.11. 2019 Helsingissä hyvinvointitaloutta käsittelevässä pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa. Sen järjestivät Eurodiaconia, Diakonissalaitos ja Kirkkohallituksen EU-toiminta.  Tilaisuuden avauspuheenvuorossaan Eurodiaconian pääsihteeri Heather Roy totesi, että lokakuun lopussa hyväksytyt neuvoston päätelmät ovat mullistavia ja että sosiaalinen hyvinvointi on niiden mukana siirtynyt periferiasta EU-politiikan keskipisteeseen.

”Haluamme olla mukana kehittämässä hyvinvointitaloutta ja siten edistämässä niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristöllisesti kestävää Eurooppaa”, järjestäjät painottavat.

Eurodiaconia on eurooppalainen verkosto, jonka jäseninä on kirkkoja ja riippumattomia kristillisiä kansalaisjärjestöjä, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita ja edistävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Julkilausuma (EN) löytyy täältä (pdf)

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: