Nuoret kirjoittivat viisi teesiään ravintola- ja hoiva-alan työelämälle

24.11.2020

Ravintola- ja hoiva-ala ponnistelevat houkutellakseen nuoria työntekijöitä ja pitääkseen nämä talossa. Burger Kingin, Diakonissalaitoksen ja Diakonissalaitoksen Hoivan Yhdessä työhön -hankkeen tavoitteena on helpottaa nuorten työhön pääsemistä ja parantaa nuorten työelämätaitoja. Nuoret kiteyttivät toiveensa työelämälle teesien muodossa. 

 

Naisen kädet, hän pitää kynää kädessään.

Miten innostaa nuoria aloille, joilla olisi töitä? Entä miten tulijat pidetään talossa, jos työpaikka löytyy? Ravintola-alalla toimivan Burger Kingin, Diakonissalaitoksen ja Diakonissalaitoksen Hoivan Yhdessä työhön -hanke haluaa ottaa nuorten työntekijöiden ja -hakijoiden toiveet ja tarpeet huomioon. Osana hanketta nuoret saivat kirjoittaa toiveensa näiden alojen työelämälle.

– Teesien kirjoittamiseen osallistui nuoria työntekijöitä ja -hakijoita sekä Burger Kingistä että Diakonissalaitoksen Hoivasta. Oli silmiä avaavaa kuulla, mitä toiveita nuorilla oli työelämälle. Herkästi käy niin, että nuorilta itseltään ei kysytä, vaan sorrutaan oletuksiin, kertoo hankkeen projektipäällikkö Aino Bain Diakonissalaitokselta.

– Haluamme tehdä kaikkemme, että meille töihin päätynyt nuori myös viihtyy töissä. Ei voida olettaa, että vain nuoret joustavat. Myös työnantajien tulee aktiivisesti haastaa itseään vastatakseen nuorten toiveisiin ja odotuksiin. Voimme työnantajana ilolla allekirjoittaa alla olevat teesit ja on myös positiivista huomata, että teesit sisältävät paljon yhteistä brändimme arvojen Connect, Appreciate, Respect, Everyone -kanssa, sanoo BURGER KING® -ketjun ketjujohtaja Siru Kalpio.

Nuorten kirjoittamat teesit ravintola- ja hoiva-alan työelämälle

  1. Valitaan oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin.

Työn kuormittavuus on erilaista eri ihmisille, otetaan tämä huomioon jo rekrytointivaiheessa – esimerkiksi yötyöt eivät rasita kaikkia. Tarjotaan kokeiluvuoroja nuorille töihin tulijoille, jotta he tietävät, mihin ovat hakemassa töihin. Puhutaan kohderyhmällenne sen kielellä ja helposti lähestyttävästi.

  1. Opitaan toinen toisiltamme

Lisätään keskustelua työnantajien, työntekijöiden ja työnhakijoiden välillä. Töistä liikkuu usein epämääräisiä huhuja, jotka eivät välttämättä pidä paikansa. Annetaan työnhakijoille ja työntekijöille tilaisuuksia kysyä. Kuunnellaan ja opitaan toinen toisiltamme sekä luodaan työlle yhteiset tavoitteet. Vain siten taataan, että kaikki viihtyvät.

  1. Palkkauksen pitää olla reilua ja läpinäkyvää

Kerrotaan palkasta rehellisesti ja avoimesti. Muistetaan, että työtehtävien ja palkan tulee vastata toisiaan ja etenemisen näkyä palkassa. Työntekijän voi palkita myös muilla eduilla kuin palkalla.

  1. Huomioidaan, että jokainen työntekijä on yksilö

Tarjotaan riittävästi tukea nuorten työllistymiseen, jos motivaatiota löytyy. Kielitaito ei saa olla este työllistymiselle. Huomioidaan myös erilaiset toiveet urapoluilla – osa haluaa edetä, mutta osa ei esimerkiksi halua esimieheksi.

  1. Ei jätetä ketään yksin

Tarjotaan vinkkejä siihen, miten kuormittavasta työstä voi selvitä työnantajan tuella. Nuorilla on yhä enemmän paineita suorittaa niin vapaa-aikaa kuin työelämääkin. Tarjotaan nuorille työntekijöille vertaistukea vaikka vanhemman kollegan avulla.

Yhdessä työhön -hankkeessa on mukana 70 nuorta, sekä työnantajan edustajia Burger Kingiltä ja Diakonissalaitoksen Hoivalta. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke toimii vuosina 2020–2021 Burger Kingin ravintoloissa ja hoivapalveluja tarjoavan Diakonissalaitoksen Hoivan yksiköissä Helsingissä ja Uudellamaalla. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahasto ESR:n rakennerahastosta, Diakonissalaitokselta, Diakonissalaitoksen Hoivalta ja Tradekalta.

Osallistu Yhdessä työhön Twitter-chatiin 24.11. klo 13-14


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Aino Bain, projektipäällikkö, Diakonissalaitos,  aino.bain@hdl.fi, p. 050  574 3566

Diakonissalaitos on rohkea yhteiskunnallinen toimija, joka tuottaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy tuottaa monipuolisia palveluja asumiseen, vaikuttavia palveluja päihteidenkäyttäjille sekä hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille eteläisessä Suomessa.

Vuonna 1954 perustettu Burger King on maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju, jossa käy maailmanlaajuisesti yli 11 miljoonaa asiakasta päivässä.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit