Nuoret PySTyY rakentaa tulevaisuutta nuorten ehdoilla Lapinlahdella ja Siilinjärvellä

Nuoret PySTyY (PsykoSosiaalinen tuki, Työllisyys ja Yhteistyö) on nuorilähtöinen ja nuoren ehdoilla etenevä hanke. Se haluaa tavoittaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat 15–29-vuotiaat siilinjärveläiset ja lapinlahtelaiset nuoret ja auttaa heitä löytämään oma tiensä toimettomuudesta mielekkääseen elämään.

 

Nuori mies pitää punaista korttia kädessään. Edessä on kyltti, jossa lukee tunnetilaa kuvaava teksti "Fiiliskortiti".

”Haluamme tavoittaa erityisesti kotiinsa jumiutuneet nuoret, jotka hyötyisivät tarjolla olevista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, mutta eivät ole niiden piirissä. Tähän voi olla syynä se, että nuori ei koe hyötyvänsä niistä”, sanoo projektikoordinaattori Henni Ruhanen Siilinjärven kunnasta.

”Sairauden tai mielenterveyden vaikeuksien vuoksi nuori ei kykene opiskeluun tai työhön – Päihteiden käyttö ja niistä irtautumisen vaikeus monimutkaistavat asetelmaa. Nuori on saattanut olla pitkäänkin yhteiskunnan ulkopuolella ja häneltä puuttuu arkielämän taidot. Koulutuksen puute, keskeytyneet opinnot tai työttömyys vahvistavat ulkopuolisuuden tunnetta.”

Palvelut eivät aina osu kohdalleen

Henni Ruhanen muistuttaa, että nuorella saattaa olla kokemus monistakin palveluista, mutta ne eivät ole ”kolahtaneet” hänelle eivätkä ole tukeneet kestävää kiinnittymistä koulutus- tai työelämäpoluille.

”Nuoren tarpeet on saatettu tunnistaa väärin ja hänen aktivoimiseensa käytetyt toimenpiteet ovat nuoren näkökulmasta olleet tarpeettomia ja häntä itseään aliarvioivia.”

Tästä tietoisena, hankkeessa halutaankin nuoren ohella kiinnittää huomiota myös palvelujärjestelmään, tunnistaa sen karikot ja etsiä reitti niiden ohittamiseksi.

Nuori tarvitsee rinnalla kulkijan

Nuoret pystyy -hankkeen taustalla on huoli nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntymisestä ja nuorisotyöttömyydestä Pohjois-Savossa.

Nuorten tavoittamiseksi ja auttamiseksi haetaankin nyt uudenlaista lähestymistapaa. Sen ytimessä on Diakonissalaitoksen Vamos-palveluissa kehitetyt yksilö- ja ryhmävalmennuksen mallit. Nuorella on oma valmentaja, joka on nuoren rinnalla kulkija. Yksilövalmennuksella nuorta rohkaistaan myös kiinnittymään vertaistuelliseen ryhmävalmennukseen, jonka sisältö niin ikään rakentuu nuorten tarpeista. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja nuoren omaan haluun olla mukana.

”Nuori tarvitsee paitsi intensiivistä yksilötukea, myös turvallisen yhteisön kuntoutuakseen”, sanoo valmentaja Soile Hynynen Vamoksesta.

”Työskentely on nuorilähtöistä, ja se etenee nuoren ehdoilla – valmentajan tehtävä on olla nuorelle rinnallakulkija, auttaa häntä palveluviidakossa ja saamaan tarvitsemansa avun oikeaan aikaan. Vaikka nuoren motivaatio voi alussa olla nolla, niin mukaantulo on jo suuri edistysaskel”, Hynynen toteaa ja avaa yksilötyöskentelyn lähtökohtia:

”Nuori itse on keskiössä ja oman elämänsä suunnan ja kuntoon saattamisen määrittelijä.  Alkuasetelma on varsin arkinen. Nuori voi hahmottaa omaa tilannettaan vastaamalla omaan arkeensa liittyviin kysymyksiin (pdf), kuten hallitseeko hän omaa elämäänsä ja kykeneekö hän rytmittämään esimerkiksi vuorokauden kulun. Pystyykö hän nukkumaan ja heräämään ajoissa, syömään säännöllisesti, huolehtimaan kotiaskareista, lähtemään kotoa hoitamaan asioita tai harrastamaan.”

Nuori on oman elämänsä asiantuntija

Henni Ruhanen korostaa, että nuoren oma näkemys omasta tilanteestaan ja kyvyistään auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja näkemään minkälaisista lähtökohdista hänen tulevaisuutensa rakentaminen alkaa.

”Vaikka vastaus jokapäiväisen elämän sujumiseen olisi ’ei suju’, niin sen ei tarvitse olla tulevaisuutta kohtalonomaisesti ohjaava asia. Vaikka nuori tai lähipiiri kokisikin, että ’ei pysty’, niin meidän työskentelyssämme nuoren kanssa on eteenpäin katsova vire ja usko siihen, että nuori pystyy.”

Palvelujärjestelmä palvelemaan

Nuoret pystyy -hanketta toteuttavat yhteistyössä Siilinjärven kunta, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Lapinlahden kunta, ja sitä rahoittaa toteuttajien lisäksi Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toiminta jatkuu 30.4.2022 saakka.

Nuoret kutsutaan toiminnan piiriin useita eri kanavia pitkin laajan yhteistyöverkoston avulla, muun muassa oppilaitosten, TE-palvelujen, sosiaalityön, psykiatrian palvelujen, läheisten ja seurakuntien diakoniatyön kautta. Lisäksi hyödynnetään digitaalisuutta ja selkeitä yhteydenottokanavia, kuten Nuoret pystyy -verkkosivut. Etsivä nuorisotyö on nuorten tavoittamisessa keskeisessä roolissa.

Hankkeen tavoitteena on myös muokata palvelujärjestelmää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyötä julkisen palvelujärjestelmän ja kolmannen sektorin välillä tiivistetään ja luodaan uusia toimintamalleja nuorten auttamiseksi. Tavoitteena on luoda Siilinjärven ja Lapinlahden nuorille suunnattu, nuorten tarpeista lähtevä, kynnyksetön, monitoimijainen ja pysyvä palvelukokonaisuus.

”Kysymys on paljolti uudenlaisesta hallintorajat ylittävästä toimintakulttuurista. Palvelumallin rakentamisessa tehtävä eri toimijoiden välinen yhteistyö lisää myös vuorovaikutusta toimintamallien edelleen kehittämiseksi ja edistää yhtenäisten palvelumallien muodostumista koko Pohjois-Savon alueelle”, kertoo kehittämisjohtaja Pekka Kauhanen Siilinjärven kunnasta.

Yhteystiedot

Henni Ruhanen, projektikoordinaattori
p. 044 740 1982
henni.ruhanen@siilinjarvi.fi

Soile Hynynen, valmentaja
p. 050 527 5166
soile.hynynen@hdl.fi

Myös Whatsapp ja videopuhelu-mahdollisuus!
Facebook: ”Nuoret Pystyy”
Instagram: ”nuoretpystyy”
Discord: Hula-Hemppa#2743 / Soiski#2429
Discordissa voi tulla juttusille anonyymisti!

Käyntiosoite
Nuorisotalo Semppis / Erkkacorner
Julkulantie 2
71800 Siilinjärvi

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: