Mielenterveys- ja päihdeongelmaisille lapsille pienryhmäkoti Poriin

18.11.2021

Diakonissalaitos avaa Poriin uuden lastensuojelupalveluja tarjoavan Pienryhmäkoti Poppelin. Yksikkö on erikoistunut lapsiin ja nuoriin, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia tai jotka oirehtivat neuropsykiatrisesti. Tavoitteenamme on turvata ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä yhteistyössä hänen perheensä kanssa. Toiminnan keskiössä on erityistä tukea tarvitsevan lapsen turvallisen tunnekokemuksen sekä tavallisen arjen mahdollistaminen sekä toiminnallisuus.  

Pienryhmäkoti Poppeli luo lapselle turvalliset rajat kasvaa

Poppelin asiakkaina ovat monimuotoisesti oirehtivat lapset. Lasten oireet voivat ilmetä mielenterveys ja päihdehäiriöinä sekä haastavana neuropsykiatrisena oirehtimisena.  Sijoitetuille lapsilla on usein jo taustallaan koulunkäyntiongelmia sekä käyttäytymisen ja toiminnanohjauksen pulmia.

”Pienryhmäkoti Poppelissa lapsille luodaan turvalliset rajat kasvaa ja kehittyä, sekä harjoitella arjen taitoja niin oman ohjaajan kanssa kuin ryhmässä. Autamme lasta myös tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja selviytymiskeinojaan ja hyödyntämään niitä haastavissa tilanteissa”, kertoo yksikönjohtaja Elisa Uusi-Oukari.

Palvelumme ja tuen tarpeet suunnitellaan jokaiselle lapselle ja nuorelle yksilöllisesti, hänen tarpeistaan lähtien yhteistyössä kunnan sosiaalityöntekijän, yksikön asiantuntijoiden ja asiakkuusohjauksemme kanssa. ”Lapsi ja hänen perheensä osallistuvat palvelukokonaisuuden suunnitteluun. Lähtökohtamme on, että lapsi on aina itse läsnä häntä koskevassa päätöksenteossa ja hänen mielipiteensä selvitetään” kertoo Uusi-Oukari.

Poppelissa henkilöstö tukee lapsia osallistumaan aktiivisesti arkeen. ”Jokaiselle lapselle rakennetaan elämää hänen omista lähtökohdistaan. Lapset käyvät koulua tai osallistuvat muuhun päivätoimintaan, harrastavat ja osallistuvat yksikön yhteiseen toimintaan”, kuvailee Uusi-Oukari arkea. ”Lapset huolehtivat myös oman huoneensa siisteydestä. Lisäksi kokkailemme yhdessä, teemme retkiä ja jokaisella lapsella on oma-ohjaaja, jonka kanssa voi tehdä yksilöllisesti mieleisiä asioita. Yhteistä toimintaa suunnitellaan viikottain sohvapalavereissa.”

Diakonissalaitoksella vahvat juuret lastensuojelussa

Diakonissalaitos on rohkea yhteiskunnallinen toimija, jolla on monipuoliset sote-palvelut. Erityisen vahvat juuret Diakonissalaitoksella on lapsi- ja perhepalvelujen tarjoajana. Sen palvelut kehittyvät ja laajenevat vastaamaan lisääntynyttä tarvetta. Porin lisäksi Diakonissalaitoksen uusia lapsi- ja perhepalvelujen uusia toimipisteitä on avattu Helsinkiin, mm. intensiivihoitoa tarjoava Paletti. Diakonissalaitos on kehittänyt vaikuttavan intensiivihoidon palvelun, jota toteutetaan moniammatillisena tiiminä yhdessä HUS:n kanssa.

 

Tässä Poppelin esittelysivu

 

Lisätietoja

Jarmo Lonkola, lapsi- ja perhepalvelujen johtaja
jarmo.lonkola@hdl.fi
puh. 040 546 8456

Elisa Uusi-Oukari, palveluyksikön johtaja
elisa.uusi-oukari@rinnekoti.fi
puh. 050 4712 808

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: