Rinnalla kulkemista ja monikulttuurisen työelämän asiantuntijuutta ─ Vamos Vantaa opastaa työhön ja koulutukseen

23.4.2020

Kaksi miestä katsoo toisiaan.

Vantaan kaupunki osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun, jolloin kunnan vastuulle siirtyvät kaikki alueen työttömät työvoimapalveluissa olevat maahanmuuttajat. Vamos Vantaan Monikulttuurisuus vahvuutena työelämässä (Movat) -hankkeessa on ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden ohjaamisesta rutkasti kokemusta. Asiakkaita valmennetaan asiakaslähtöisesti ja monikielisesti työ- ja koulutuspaikkojen pariin. 

Diakonissalaitoksella on pitkät perinteet vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien asiakasryhmien tuloksellisesta valmentamisesta. Vamos on yksi Diakonissalaitoksen palveluista, joka tukee asiakkaita kohti työelämää, koulutusta, hyvinvointia ja osallisuuden vahvistumista. Vamos on toiminut Vantaalla syksystä 2018 lähtien. Movat-hankkeessa autetaan yli 16-vuotiaita maahanmuuttajia työ- ja opiskelupaikkojen etsimisessä. Valmennus jatkuu myös kevään poikkeusoloissa etäyhteyksiä käyttäen. Toiminta Suomen monikulttuurisimmassa kaupungissa jatkuu STEA:n rahoituksella vuoden 2020 loppuun saakka ja jatkorahoituksen varmistaminen on parhaillaan työn alla.

Valmennuksesta vauhtia työllistymiseen

Maahanmuuttajien parissa tehtävä monipuolinen työelämäopastus on Movatin tiimille tuttua. Palvelussa vuonna 2019 päättäneistä asiakkaista 69 % ohjautui jatkopoluille työelämään tai koulutukseen. Lähes puolet pääsivät suoraan palkkatyöhön, minkä lisäksi osa sai työkokeilupaikan. Asiakkaiden palaute Vantaan Vamoksen toiminnasta on ollut niin ikään myönteistä ─ kyselyn viisiportaisen väittämän ”minä olen oppinut hakemaan töitä Vamoksen avulla” vastauksien keskiarvo oli 4,33. Ansioluettelon ja työhakemuksen työstämisen oppimiselle asiakkaat antoivat arvosanan 3,67. Vastaajat arvioivat myös tietotasonsa suomalaisesta työelämästä yleisesti nousseen (arvosana 3,78).

Mitä toiminta Vamos Vantaalla pitää sisällään? Suurin osa Movatin toiminnasta on yksilövalmennusta, jolloin tiimin työntekijät tapaavat asiakkaita kahden kesken. Tapaamisille keskeistä on kiireettömyys, joustavuus ja kokonaisvaltaisuus ─ valmennukselle asetetaan yhdessä tavoite, kuten työpaikan saaminen, mutta sitä kohti edetään asiakkaiden ehdoilla. Tällainen palvelutapa on valtakunnallisesti käytössä Vamoksissa, joiden toiminta perustuu vahvasti rinnalla kulkemiseen ja asiakaslähtöisyyteen. ”Valmentajani on todella ystävällinen ja avulias. Olen saanut paljon apua oman alan etsimisessä ja koulutukseen hakeutumisessa”, kertoo eräs Movatin pidempiaikainen asiakas.

Kielitaito tuo haasteita

Vamoksen valmennukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä esimerkiksi TE-toimiston velvoittamaa, vaikka työvoimapalvelujen kanssa yhteistyötä tehdäänkin puolin ja toisin. Movatin asiakaskunnassa painottuukin kova motivaatio päästä töihin ja saada oma elämä hallintaan. Usein työnhaun lomassa ratkotaan myös muita arjen käytännön asioita tai ohjataan oikean palveluntarjoajan luo. Tavoitteena on asiakkaan kannustaminen ja opettaminen itsenäisempään omien asioiden hoitamiseen. Kielitaito tuo haasteita asiakkaiden arkeen etenkin viranomaisasioinnin ja sähköisten järjestelmien käytössä. Tällä hetkellä Vamos Vantaalla työskennelläänkin suomen lisäksi myös arabian, englannin ja somalin kielillä. Kulttuuritulkkaus on läsnä lähes päivittäin, kun asiakkaiden kanssa käydään läpi esimerkiksi työaikalakia tai suomalaista työnhakuprosessia.

Vamos Vantaan työtiimi on monikulttuurinen ja moniammatillinen, joten kokemusasiantuntijuutta löytyy omasta takaa. ”Työssämme käytetään hyväksi paitsi kulttuurintuntemusta myös kielitietoisuutta”, kertoo uravalmentaja Fardoos Helal. ”Autamme asiakkaita ymmärtämään, että miten ja miksi uudessa kotimaassa asiat ovat eri tavalla. Kielitietoisuutta ja sen merkitystä on nostettu Suomen palvelujärjestelmissä esille viime vuosina, joka näkyy esimerkiksi entistä monikielisempänä viestintänä.”

Vamos Vantaan työntekijöitä ryhmäkuvassa.

Vamos Vantaan tiimi vasemmalta oikealle: Shirwa Gurhan, Idiris Farah, Tiina Alanko ja Maarit Lankinen-Kivimäki. Etualalla Fardoos Helal.

Yhteistyöllä laajempaa vaikuttavuutta

Vaikka yksilövalmennus onkin Movatin pääasiallinen toimintamuoto, suunnitteilla on myös ryhmätoimintaa. Vamos Vantaan yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on tiivistä. Vamos on ollut esimerkiksi mukana Myyrmäen nuorisotalon Nuorten aikuisten illoissa yhdessä R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n kanssa. Yhteistyötä tehdään myös oppilaitosten ja työnantajien kanssa ─ viime vuonna Vamos Vantaalla järjestettiin yhdessä työnantajakumppanin kanssa rekrytointitapahtuma, jonka kautta solmittiin useampi työsuhde. Viranomaiskumppanit kiittelevät mahdollisuutta tehdä pitkäjänteistä työtä asiakkaiden parissa: ”Asiakkaat saavat monipuolista ja yksilökohtaista palvelua työllistymiseen ja koulutukseen liittyen. Työntekijämme voivat ohjata asiakkaat Movatiin saamaan syvällisempää ja täsmällisempää opastusta, ohjausta, neuvontaa ja apua.”

Tammikuussa julkaistun työllisyyskatsauksen (tässä linkki) mukaan vieraskielisten työttömien määrä on laskussa Uudellamaalla. Vallitsevan koronatilanteen vaikutukset työttömyyden kehitykseen pitkällä aikavälillä jäävät nähtäviksi. Alkuvuoden positiivisista uutisista huolimatta, Vamos Vantaan projektipäällikkö Maarit Lankinen-Kivimäki muistuttaa, että vieraskielisten työnhakijoiden työttömyys on yhä selvästi korkeampaa kuin valtaväestössä ja erityisesti maahanmuuttajanaisten tilanne työmarkkinoilla on keskimääräistä heikompi, mikä korostuu poikkeusoloissa.

Haluatko tietää lisää Vamos Vantaan toiminnasta?

Kirjoittaja Tiina Alanko työskentelee uravalmentajana Vamos Vantaan Movat-hankkeessa. 

STEA rahoittaa Vamos Vantaan Movat-hankkeen toimintaa.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit