Rohkea kokeileminen voi johtaa toiminnan juurtumiseen yllättävillä tahoilla ja tavoilla

19.11.2021

Kansalaistoiminnan kiihdyttämö Kanssalan tarinassa rohkea kokeileminen on ollut toimiva valinta ja tavoite työskentelylle. Kun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittamassa hankkeessa edistetään tekemistä kokeilukulttuurin keinoin, tullaan samalla testanneeksi rahoittajankin joustavuutta ja kykyä pysyä perässä muuttuvassa maailmassa.

Kanssala kuva nettisivu kokeileva työote

Kokeileva työote Kanssalan ymmärryksen mukaan.

 

Sysäyksen Kanssalan kokeilulliselle otteella antoi rahoittajan rajaus. Kolmevuotisen hankkeen (hankeaika alunperin 2018-2020) myöntöperusteiden mukaan tekemistä oli karsittava siitä mitä alkuperäiset ajatukset Diakonissalaitoksen ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa olivat olleet. Alkuperäinen tavoite oli rakentaa Helsinkiin fyysinen vapaaehtoistoiminnan keskus. Tavoite päätettiin pienemmän rahoituksen vuoksi muokata uusiksi ja varsinaisen fyysisen keskuksen rakentamisen sijaan toimia kokeiluiden ja verkostojen avulla yhdistämällä Helsingissä kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan tekemistä ja tekijöitä ketterästi. Kokeilullisuus on mahdollistanut, että mukana olleita toimintoja on pystytty testaamaan ja muuttamaan toimintatapoja sellaisten asioiden kohdalla, jotka eivät ole ottaneet tulta purjeisiin.

Tärkeimpiä päätöksiämme oli, että kokeilemme aina yhdessä jonkun toisen kanssa. Koska tiesimme ettei hankkeesta haluta luoda ikiliikkujaa, otettiin erilaiset yhteistyökumppanit mukaan rohkeisiin kokeiluihin ja niiden opit tätä kautta elämään ennen kaikkea heidän toiminnassaan. Tällaisiin kokeiluihin on ollut helpompi saada mukaan perinteisimpiäkin tekijöitä, kun yhdessä oppiminen on sanoitettu auki uuden kokeilemisen yhteydessä. Tärkeä näkökulma kokeiluhankkeessa on ollut sälyttää myös tietynlaista väljyyttä toiminnassa, jotta ajassa kulloinkin nouseviin ilmiöihin on ollut mahdollista vastata.

Kokeilullisuuden vaatimukset

Kokeilullisuus vaatii tekijöiltään joustavuutta ja toimintaa johtavilta henkilöiltä ennen kaikkea luottamusta ja uskon valamista niihin, jotka kokeiluja ovat eteenpäin viemässä. Kokeillessa usein kompuroidaan tai vähintään todetaan lopuksi, että tavoitteeseen tultiin toisin kuin oli ajateltu.

Kokeilullinen työote sotejärjestökentän hankemaailmassa voidaan rakentaa monella tavalla. Siinä voi olla vahva kaari jonkin toiminnan muutoksessa, johon yksittäiset kokeilut kytkeytyvät. Hyvä esimerkki tästä on Kakspy ry:n LOV ME -hanke, jossa on tehty positiivista mielenterveyttä vahvistavia käytäntöjä ja toimintamalleja sote-kentälle kokeilujen avulla. Meillä Diakonissalaitoksen Kanssalassa kokeiluilla on ollut vähemmän selkeä yhteinen nimittäjä. Olemme ajatelleet, että kokeilumme ovat löyhästi liittyneet kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan tuomiseen ja kiihdyttämiseen erilaisten ihmisryhmien parissa. Nyt taaksepäin katsoessamme on nähtävissä, että yhteinen nimittäjä on ollut myös sparrata ja rakentaa moninaisten yhteisöjen kyvykkyyksiä ottaa vastaan näitä erilaisia ihmisiä.

Kokeileminen on sekä innostavaa että ennen kaikkea opettavaista. Kokeileminen ja kokeiluihin kannustaminen vaativat avoimuutta, joka voi tuntua pelottavaltakin. Sanoittamalla kokeilujen eri vaiheita auki annetaan toisille rohkaiseva esimerkki liikkeelle lähtemiseksi. Kokeiluilla sote-kentällä ei välttämättä saavuteta samaa kuin pitkään rakennetulla hanketoiminnalla, mutta sarjalla kokeiluja yhteistyössä saadaan todistetusti uutta toimintakulttuuria luotua ja järjestökentän rohkeuskyvykkyyttä ruokittua. Samalla se muuttaa sisältäpäin myös niitä toimijoita, jotka tarjoavat kokeilukulttuurille alustan. Rohkea kokeileminen voi olla toimiva valinta myös sinun yhteisössäsi.

Esimerkkejä kansalaistoiminnan kiihdyttämö Kanssalan kokeiluista voit lukea Innokylän Kokeileva kehittäminen -osiosta ja otteita tehdystä työstä löydät Kanssalan aineistopankista.

Lue lisää Kanssalan toiminnasta

Kirjoittaja Saara Simonen työskentelee Diakonissalaitoksella projektipäällikkönä.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: