Rovaniemellä rakennetaan nuorilähtöisiä palveluja yhdessä eri toimijoiden kesken

26.3.2019

Julkinen ja kolmas sektori ovat yhdistäneet voimansa Rovaniemellä ja tuottavat yhdessä matalan kynnyksen palveluja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille. Diakonissalaitoksen koordinoimaa palvelua ovat toteuttamassa myös Rovaniemen kaupunki ja Nuorten Ystävät.

 

" ".

Kaksivuotisessa Yhdessä osallisuuteen -hankkeessa tuetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden nuorten toiminta- ja työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia yhdessä kehitettyjen ja kokeiltujen toimintamallien avulla. Erityisesti halutaan tavoittaa kotiin jumittuneita nuoria, jotka eivätkä kiinnity tarvitsemiinsa palveluihin. Hanke yhdistää nuorten parissa toimivien tahojen osaamisen ja mahdollistaa uusien toimintamallien rakentamisen.

Tavoitteena nuorilähtöiset palvelut

Palveluiden ulkopuolella olevilla nuorilla on usein korkea kynnys lähteä palveluita tarjoavien tahojen luokse.

”Lähdemme yhdessä pohtimaan niitä keinoja, joilla poistamme näitä kynnyksiä. Asiantuntijoina tässä toimivat nuoret, joilla on kokemusta moninaisista elämän haasteista. Nuorilla itsellään on juuri sitä oikeaa tietoa siitä, miten voisimme auttaa heitä parhaiten”, sanoo kehittämispäällikkö Sanna Laine Nuorten Ystävistä.

”Sirpaleisen nuorten palvelukentän eheyttäminen on yhteinen tavoitteemme. Lähdemme rohkeasti kokeilemaan uusia yhteistyömalleja nuorten tukemiseksi”, toteaa Diakonissalaitoksen Rovaniemen Vamoksen lähiesimies, projektipäällikkö Minna Kestilä-Suopajärvi.

Yhteisesti kehitetyssä ja toteutetussa toimintamallissa edellytykset aidon palveluintegraation toteutumiselle syrjäytymisen ehkäisemiseksi paranevat.

”Toiminnassa painotetaan erityisesti kolmannen sektorin roolia julkista palvelujärjestelmää täydentävänä elementtinä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Yhteiskehittäminen ja työparimallit ovat keskeisessä roolissa siirryttäessä tulevaisuudessa yhä keskitetympään, mutta toisaalta asiakaslähtöisempään palvelujärjestelmään”, sanoo Rovaniemen kaupungin lapsiperheiden palvelualuepäällikkö Mirja Kangas.

Vahvistumisen polulla jokainen kulkee omaa tahtia

Hankkeessa kehitetään kotiin annettavaa valmennusta, yksilövalmennusta ja ryhmävalmennusta. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeesta ja toiveesta. Nuori itse määrittää valmennuksen sisällön. Valmennus keskittyy alussa luottamuksen syntymiseen, nuoren jaksamiseen, mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja hoidon tukemiseen yhteistyössä hoitotahon kanssa. Tarvitaan pitkäkestoista intensiivistä valmennusta, jonka aikana jokainen nuori saa vahvistua rauhassa.

”Tälle vahvistumisen polulle voimme lähteä kehittämään uusia toimintamalleja – nuorten kanssa ja uusin työpariuksin”, sanoo Minna Kestilä-Suopajärvi.

Yhdessä osallisuuteen -hanke toimii Diakonissalaitoksen Vamoksen Rovaniemen yksikössä.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit