Ryhmästä tukea isyyteen Turussa

16.11.2021

VamosSampo -hanke Turussa on mukana yhtenä toimijana joulukuussa päättyvässä Isä-ryhmässä. Se on tarjonnut paikan puhua omasta isyydestä, tilaa ihmetellä ja hämmästellä sekä mahdollisuuksia jakaa kokemuksia. Ryhmässä käsiteltävät aiheet ovat nousseet osallistujien kiinnostusten ja elämäntilanteiden pohjalta. 

Pieni lapsi liukumäen ylätasanteella.

Lapsen syntymä muuttaa elämää. Turkulaiset isät ovat saaneet vertaistukea Isä-ryhmästä.

 

Marraskuisen illan pimeydessä Vamos Turun ikkunoista loistaa valo. Kuuma kahvi höyryää kupeissa ja asteille on nosteltu keksiä, pullan siivuja tai lämpimiä pasteijoita. Joukko nuoria pienten lasten isejä tai isäksi pian tulevia on kokoontunut keskustelemaan isyydestä. Käydään läpi kuulumisia ja pysähdytään pohtimaan raskauden kulkua, vauvan syntymää tai perheenlisäyksen elämään tuomia muutoksia. Vaikka ryhmän aiheena onkin isyys saavat keskustelut rönsyillä vapaasti välillä myös muihin aiheisiin. Ryhmä aloitti Turun neuvolapalveluiden, Turun ensi- ja turvakodin Pilari-toiminnan ja VamosSampo-hankkeen yhteistyönä syyskuussa. Lokakuussa henkilöstövaihdosten vuoksi mukaan yhteistyöhön tuli vielä Ote-klinikka (pdf). Joulukuun alku puolelle on suunniteltu pikkujouluja. Silloin ryhmän toiminta päättyy.

Ryhmässä on vieraillut muutamia asiantuntijoita, joilta osallistujilla on ollut mahdollisuus kysellä itseä mietityttävistä asioista. Pääsääntöisesti keskustelu on ollut vapaata. Aiheet ovat nousseet ryhmäläisten kiinnostusten ja elämäntilanteiden pohjalta. Ryhmän ilmapiiri on ollut hyväksyvä ja kannustava aivan alusta asti. Osallistujat ovat hakeutuneet ryhmään omasta kiinnostuksesta, puolison kannustamana tai työntekijän vinkistä. Ohjaajina toimivat toimijoiden työntekijät ovat kokeneet yhteistyön hedelmällisenä. Jokainen tuo mukanaan omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Ryhmässä myös ohjaajilla on mahdollisuus oppi sekä toisiltaan että ryhmän osallistujilta.

Ryhmä päättyy, isien keskinäinen tuki jatkuu

Isyys on aivan yhtä tärkeää kuin äitiyskin. Neuvolapalvelut kohtaavat odottavia vanhempia sekä vauvoja ja pieniä lapsia perheineen. Yksi ohjaajista muisteli, kuinka vuosikymmeniä sitten heidän perheensä neuvolakäynneillä isät ohjattiin istumaan sivummalle, kun äiti ja terveydenhoitaja keskustelivat raskaudenkulusta. Nykyään isät huomioidaan neuvolakäynneille jo mukavasti, mutta keskustelun pyöriessä raskauden ympärillä isät saattavat tuntea ulkopuolisuutta tilanteessa. Isä-ryhmä tarjoaa paikan puhua omasta isyydestä, tilaa ihmetellä ja hämmästellä sekä mahdollisuuksia jakaa kokemuksia. Mukana olevien isien mielestä Isä-ryhmä sopii kenelle tahansa, kenellä on rohkeutta ja halua keskustella omasta isyydestään. Isät kokevat, että ryhmässä saa tukea, mahdollisuuden purkaa omia ajatuksia asiasta kuin asiasta ja tilaisuuden oppia muilta.  Ryhmän päättyminenkään ei pelota, sillä isät luottavat, että saavat toisilta isiltä tukea myös ryhmän loputtua. Isyyttä on monenlaista, oleellista on löytää oma toimiva tapa ja muistaa, että tukea on aina saatavilla.

Ryhmää ohjaavat Auli Hirvensalo-Mattila, Sari Lehto ja Pekka Härkönen.

Lue lisää VamosSampo-hankkeesta

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: