Kuopioon Rytmi-valmennusta! 

20.1.2021

Siniset kuulokkeet, hyvä väline kun mielessä on rytmi.Vamos KuopioRytmi-valmennus tarjoaa tavoitteellista yksilö- ja ryhmävalmennusta 15-29-vuotiaille nuorille oman suunnan löytämisen tueksi. Palvelu on suunnattu nuorille, jotka tarvitsevat intensiivistä tukea ja apua omien voimavarojensa vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja arjenhallintaan sekä tukea jatkopolun ja tarvittavien palvelujen löytämiseen. 

 

Rytmi-valmennus koostuu sekä ryhmä- että yksilövalmennuksesta  

Ryhmävalmennus

Kahtena päivänä viikossa tapahtuvaa ohjattua ryhmätoimintaa, jonka myötä nuori saa syyn lähteä kotoa ja sisältöä arkeensa. Ryhmä tarjoaa sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea, uusia ajatuksia ja kokemuksia sekä tietoa eri palveluista ja mahdollisuuksista. Lisäksi ryhmätoiminta tukee nuoren itsetuntemuksen parantumista ja toimijuuden lisääntymistä. 

Ryhmien sisältöä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, joten jokainen pääsee vaikuttamaan siihen, mitä asioita ryhmissä käsitellään. Motivaatio ryhmään osallistumiseen, avoimuus uusille ajatuksille ja kokemuksille sekä rohkeus harjoitella muiden nuorten kanssa yhdessä olemista ja tekemistä antavat hyvät lähtökohdat ryhmään osallistumiselle! 

Yksilövalmennus

Yksilötapaamiset on oman valmentajan kanssa noin kerran viikossa Kuopion Vamoksella tai sovitusti nuoren omassa toimintaympäristössä. Yksilövalmennus räätälöidään aina nuoren tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Valmennus voi sisältää esim. toiminnallista tekemistä (ulkoilua, asioiden hoitamista yhdessä, tutustumista eri paikkoihin ja palveluihin), omien vahvuuksien ja voimavarojen tutkailua tai arjenhallinnan ja elämäntaitojen työstämistä.  

Vamoksen Rytmi -valmennus on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta toimintaa. Tarjottu valmennus ja tuki sisältää sekä yksilö- että ryhmävalmennuksen. 

Palveluun ohjaudutaan Ohjaamon kautta; nuori tai nuorta ohjaava taho voi olla yhteydessä Kuopion Ohjaamoon ohjaamo@kuopio.fi tai myös suoraan Vamoksen valmentajaan Soile Hynyseen soile.hynynen@hdl.fi  

Tästä Vamos Kuopion sivulle

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: