Sessi: ”Breikin asiakasedustajana olen päässyt viemään oikeaa tietoa korvaushoidosta talon ulkopuolelle”

31.1.2022

Sessi on toiminut viitisen vuotta asiakasedustajana Diakonissalaitoksen Hoivan Breikki Helsingissä. Tehtävässään hän on muun muassa osallistunut päätöksentekoon ja uusien työntekijöiden rekrytointiin Breikissä sekä vienyt kokemuspohjaista tietoa korvaushoidosta kansanedustajille.

Nainen nojaa kaiteeseen.

Sessi on ollut korvaushoidossa Diakonissalaitoksen Hoivan Breikissä kymmenen vuotta ja toiminut edelliset viisi vuotta Breikin asiakasedustajana. Kuva: Samuli Skantsi.

”On todella kiva, että saan olla mukana ehdottamassa asioita ja kertomassa omia mielipiteitäni. Asiakasedustajana olen myös päässyt viemään oikeaa tietoa korvaushoidosta talon ulkopuolelle”, sanoo Sessi, joka on toiminut viitisen vuotta asiakasedustajana Diakonissalaitoksen Hoivan Breikissä.

Asiakasedustajat osallistuvat Breikissä päätöksentekoon yhdessä työntekijöiden kanssa.

Sessi kyselee ja kuuntelee muiden Breikin kävijöiden toiveita ja esittelee asiat kokouksissa, joihin asiakasedustajat ja työntekijät kokoontuvat säännöllisesti yhdessä.

Kokouksissa mietitään tarpeen mukaan niin kalustehankintoja kuin toiminnan kehittämistäkin, ja asiakasedustajat osallistuvat myös muun muassa uusien työntekijöiden haastatteluihin.

Mielekäs ja toimintakykyä edistävä tehtävä

Sessi kiinnostui alun perin asiakasedustajan tehtävästä, koska hän piti sitä hyvänä tapana vaikuttaa asioihin ja saada Breikin kävijöiden ääni kuuluviin.

”Breikissä parasta on yhteisö, jollaista millään muilla korvaushoitoklinikoilla ei ole. Asiakasedustajat pääsevät kokouksissa edustamaan tätä yhteisöä ja suunnittelemaan sen toimintaa”, Sessi tiivistää.

Breikin asiakasedustajiston kokoa ei ole määritelty, vaan mukaan voidaan valita ihmisiä sen mukaan, kuinka paljon kiinnostuneita löytyy.

Uudet asiakasedustajat valitaan asiakasedustajien kokouksen päätöksellä, ja jokaisen tehtävänkuva räätälöidään sovitusti.

”Tarkoituksena on, että asiakasedustajana toimiminen on mielekästä ja toimintakykyä edistävää – ei pakko, vaan sellainen tehtävä, jossa saa vaikuttaa asioihin itselleen mieluisalla tavalla”, sanoo Breikissä työskentelevä sosionomi Tuulia Kivisaari.

Asiakkaiden osallisuus vastuullisuusohjelman kärkitavoitteena

Asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden lisääminen on Diakonissalaitoksella niin tärkeä asia, että se on nostettu yhdeksi vastuullisuusohjelman kärkitavoitteista vuonna 2022.

Tavoitteena on, että jokainen Diakonissalaitoksen asiakas saisi olla mukana itseään koskevassa päätöksenteossa ja kokisi tulevansa kohdatuksi.

Näiden tavoitteiden toteutumista myös mitataan: syksyn 2021 asiakaskokemuskyselyssä lähes 75 prosenttia Diakonissalaitoksen asiakkaista tunsi tulevansa kohdatuksi palveluissa ja lähes 70 prosenttia koki, että heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioitettiin.

Äidin korvaamaton tuki

Sessi tuli korvaushoitoon Breikkiin huhtikuussa 2011.

”Aloitin amfetamiinin viihdekäytön parikymppisenä silloisen puolisoni kanssa. Kun mieheni joutui vankilaan ja oloni oli ahdistunut, aloin käyttää ystäväni kanssa Subutexia. Yritin pitää taukoja, jotten tulisi riippuvaiseksi, mutta siihenhän se ajan mittaan kuitenkin ajautui”, Sessi muistelee.

Kului muutamia vuosia. Sessi väsyi päihde-elämään ja halusi päästä siitä irti. Siinä vaiheessa hän oli menettänyt asuntonsa ja päätynyt asumaan äitinsä luokse yksiöön.

”Olen kiitollinen siitä, että äiti on aina ollut tukenani. Hän on kannatellut minua niissä hetkissä, kun minusta itsestäni on tuntunut, etten enää jaksa.”

Tietoa korvaushoidosta toimittajille ja poliitikoille

Sessi on nyt ollut Breikin asiakkaana reilun vuosikymmenen ajan. Näiden vuosien aikana hän on saanut huomata, että ihmisillä on edelleen paljon ennakkoluuloja ja väärää tietoa korvaushoidosta.

Sessi on tottunut selittämään, että korvaushoidossa käytetty lääke ei päihdytä ja etteivät kaikki korvaushoidon asiakkaat ole keskenään samanlaisia. Jokaisella on oma taustansa ja omat tavoitteensa.

Ristityt jalat.

Diakonissalaitoksen Hoivan Breikissä asiakasedustajat osallistuvat päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun yhdessä työntekijöiden kanssa.

Tämän vuoksi Sessi on pitänyt asiakasedustajan tehtävässäänkin tärkeänä sitä, että hän on päässyt kertomaan omista kokemuksistaan ja korvaushoidosta niin toimittajille, kansanedustajille kuin kaupunginvaltuutetuillekin.

”Helsingin valtuustossa Anni Sinnemäki oli todella kiinnostunut kuuntelemaan. Hän jäi juttelemaan kanssani, kunnes hänet haettiin toiseen tapaamiseen”, Sessi muistelee.

Lääketieteen opiskelijoille asiakasedustajat ovat puhuneet myös korvaushoidossa olevien potilaiden kohtaamisesta.

”Siitä, että meidät kohdattaisiin ihmisinä eikä heti lyötäisi leimaa otsaan.”

Sääntöjen noudattaminen on yhteinen etu

Sessi tietää, että kaikki Breikin asiakkaat saatetaan leimata myös naapurustossa, jos joku heistä rikkoo yhdessä sovittuja sääntöjä. Tämän vuoksi Sessi muistuttaa mielellään muillekin esimerkiksi siitä, ettei savuketta voi sytyttää vielä rappukäytävässä, vaikka ulkona olisi miten kylmä.

Näin toimiessaan Sessi kokee toimivansa koko yhteisön yhteisen edun puolesta.

”Meidän täytyy ottaa naapurit huomioon.”

Kaksi naista seisoo talvisella tiellä.

”Asiakasedustajat ovat meille kullanarvoisia kumppaneita työssämme”, kiittää Breikissä työskentelevä sosionomi Tuulia Kivisaari (kuvassa oikealla) asiakasedustaja Sessiä.

Tuulia Kivisaari kiittää Sessiä ja muita asiakasedustajia siitä, että nämä auttavat Breikissä sekä konfliktien ehkäisemisessä että ajoittain kiristyvien tunnelmien laukaisemisessa.

”He ymmärtävät asiakkaiden näkökulman paremmin kuin me työntekijät ja osaavat valottaa sitä meille”, Kivisaari sanoo.

”Työ on mielenkiintoista, kun emme ole tittelien ja roolien takana, vaan pystymme toimimaan yhteisössä yhdessä ja samalla tasolla. Asiakasedustajat ovat meille kullanarvoisia kumppaneita työssämme, jonka keskiössä ovat yhteisöllisyys ja jokaisen ihmisarvo.”

 

Teksti Anu Räsänen
Kuvat Samuli Skantsi

Tutustu Diakonissalaitoksen Hoiva Breikin opioidikorvaushoitoon

Ohessa videotiedosto ”Aina on autettu” – Diakonissalaitoksen Hoivan opioidikorvaushoito 20v.

 

Uutiskirjeemme Viesti Diakonissalaitokselta on rohkea ja ajankohtainen. Tilaa tästä.
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: