Sovinnon viikko toukokuussa – Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä

2.3.2022

Kaikilla on kykyjä ja taitoja, joita voi käyttää itsensä ja yhteisönsä hyväksi. Ihminen voi saada ihmisarvon kokemuksen kokiessaan olevansa tärkeä, rakas ja arvokas itselleen, toisille ihmisille ja yhteiskunnalle. Tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi on universaali – myös elämän suurissa kriiseissä ja konfliktien ennalta ehkäisemisessä.

Kolme kämmentä päällekkäin.

Tarvitsemme toinen toistamme turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi.

Uskomme, että ihmisten kohtaaminen arvostavassa, tasavertaisessa dialogissa lisää edellytyksiä erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien väliselle ymmärrykselle ja yhteistoiminnalle. Vältämme ihmisten luokittelua kohderyhmiin esimerkiksi etnisyyden tai diagnoosien perusteella, koska kokemuksemme mukaan nimenomaan yleisöjen sekoittaminen vähentää polarisaatiota yhteiskunnassa. Suunnittelemme nuorten ryhmän kanssa Sovinnon viikkoa toukokuulle. Nuoretkin halusivat nostaa esille ihmisen ihmisenä näkemisen tarpeen, ei jonkun ryhmän tai ominaisuuden edustajana. Niille silmälaseille on erityisesti nyt käyttöä, kun maailmantilanne uhkaa lisätä eri väestöryhmiin kohdistuvaa syrjintää.Toimimme niin, että yhä useammalla, myös vähemmistöillä ja erityisryhmillä, on mahdollisuus osallistua, toimia ja kokea olevansa osa yhteiskuntaa. Siksi tuotamme ja fasilitoimme (mielen)tiloja ja toimintaa, joihin kaikenlaiset ihmiset ovat tervetulleita.

Yhdessäololle on nyt erityinen tarve myös pitkän pandemia-ajan ja erillään olon jäljiltä. Ja sitä pitää varmaan vähän opetellakin. Tarvitsemme kuitenkin toinen toistamme turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi.

On tärkeää huolehtia, että kaikille löytyy joku mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan jonkun toisen ihmisen kanssa.

Laura Hakoköngäs ja Kirsi Saloranta

Laura Hakoköngäs työskentelee erityisasiantuntijana Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnassa ja Kirsi Saloranta vetää Sovinto-ohjelmaa.

Lue lisää Sovinto-ohjelmasta Lue lisää kansalaistoiminnasta

Lue lisää sovinnosta

Dialogin syventäminen on tärkeä sovinnon työkalu

Uskaltaisitko tehdä sovinnon, rohkenisitko olla sovittelija?

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: