Diakonissalaitoksen tavoitteet hallitusohjelmaan: Suomella on varaa ja osaamista pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista

13.2.2019

 

Mies nojaa seinään ja katsoo kadulle.

Tavoitteemme hallituskaudelle 2019 – 2023

Helsingin Diakonissalaitoksella on yli 150 vuoden kokemus työstä heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Pitkän kokemuksen pohjalta tiedämme, että syrjäytymisen ja sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden katkaiseminen on välttämätöntä, jotta voimme lisätä yhteiskuntarauhaa, hyvinvointia ja inhimillistä turvallisuutta.

Yhteiskuntarauhan näkökulmasta kannamme erityistä huolta haavoittuvassa asemassa elävien nuorten ja maahantulijoiden tilanteesta. Mielestämme hyvinvointiyhteiskuntana Suomella tulee olla seuraavalla hallituskaudella rohkeutta tehdä sekä ihmisarvoa että taloudellista hyvinvointia tukevia päätöksiä. Nämä kaksi asiaa eivät ole ristiriidassa.

Tavoitepaperit liittyen nuoriin ja maahantulijoihin löytyvät tämän uutisen lopusta.

Pidetään huolta yhteiskuntarauhasta ja vahvistetaan yhdessä positiivisia muutosvoimia

Seuraavalla hallituskaudella tulee myös siirtyä huolipuheesta ratkaisupuheeseen ja vahvistaa yhteiskuntarauhan kannalta positiivisia muutosvoimia.

Tarvitsemme lisää

Luottamusta

  • dialogisuutta ja osallisuutta
  • vastakkainasettelun ja vihapuheen vähentämistä
  • moninaisuuden ymmärtämistä ja tukemista

Toimijuutta

  • työn tekemisen helpottaminen
  • kansalaistoimintaa kaikille (merkityksellistä tekemistä, toisia ihmisiä, avoimia tiloja kohdata ja yhteisöjä johon kuulua)

Yhdenvertaista valinnanvapautta

  • Valinnanvapauskeskustelun laajentaminen koskemaan kaikkia kansalaisia, ei vain hyväosaisia.

Vaikka Suomi on 150 vuodessa muuttunut, missiomme ihmisarvoisesta elämästä ei ole. Haluamme vaikuttaa siihen, että Suomessa jokainen kokee olevansa arvokas ja tärkeä yhteisön jäsen. Tähän työhön tarvitsemme sivistyneitä päättäjiä, mutta myös kaikkia kansalaisia. Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen millaisessa Suomessa elämme.

Tavoitepaperit:

Lisätietoja:

Ilkka Kantola, toimialajohtaja, ilkka.kantola@hdl.fi, puh. 050 512 2173

Tuija Åstedt, palvelualuejohtaja (maahantulijat),tuija.astedt@hdl.fi, puh. 040 719 0094

Terhi Laine, palvelualuejohtaja (nuoret), terhi.laine@hdl.fi, puh. 040 023 7775

Laura Hakoköngäs, kansalaistoiminnan erityisasiantuntija, laura.hakokongas@hdl.fi, puh. 050 370 5451

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: