Tilanneanalyysi antoi tietoa koronatilanteesta

4.9.2020

Kanssalassa lähdettiin selvittämään vapaaehtoisten voimin korona-viruksen kansalaistoimijoille herättämiä polttavia kysymyksiä. Uusi vapaaehtoisten toimintamalli antaa myös inspiraatiota, miten tehdä hedelmällistä ja tietoa tuottavaa yhteistyötä oppilaitosten kuten yliopiston kanssa. Tilannenalyysi paljasti uhkia mutta löysi myös toivoa. 

 

Korona-viruksen johtamien rajoitusten tullessa voimaan maaliskuussa olivat kansalaistoimijat ja yhdistykset  nopeasti liikekannalla. Ei ollut kuitenkaan itsestäänselvää, kuinka tilanteessa tulisi toimia. Uuteen sopeutuminen edellyttää paljon tietoa, mutta sen hankkimiseen ja jäsentämiseen ei ollut riittävästi välineitä.  Tämän ratkaisemiseksi kansalaistoiminnan kiihdyttämö Kanssalassa lähdettiin kokeilemaan uudenmuotoista vapaaehtoistoimintaa.

Tilanneanalyysi koronatilanteen vaikutuksesta

Sosiaalitieteiden opiskelijoista koottiin vapaaehtoisten tilanneanalyysi-tiimi. Se kartoitti kevään aikana sellaista koronatilanteesta käytyä keskustelua mediassa ja tutkimuskentällä, joka kiinnosti kansalaistoimijoita. Tiimi muodosti yhdessä osaamisen kokonaisuuden. Siinä korona-aikaa saatettiin analysoida yhteiskunnan rakenteiden, eriarvoisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmista. Kevään aikana tehdyt analyysit on nyt koottu yhteen omaksi raportikseen.

Analyyseissa käsiteltiin aiheita laidasta laitaan niin yksinäisyydestä, työelämän muutoksista kuin koronan tarinankerronnasta. Huomiota kiinnitettiin erityisesti heihin, joilla on heikot voimavarat ottaa kriisi vastaan. Analyysit osoittivat, miten haavoittuvassa asemassa olevien ihmisyksilöiden ja -ryhmien tilanne on aiempaakin uhatumpi poikkeustilanteissa ja kuinka tärkeää on heidän oikeuksien edistäminen. Analyyseissa löydettiin myös toivoa epävarmuuden keskelle ja välineitä uudessa tilanteessa oppimiselle.

Opiskelijoiden tiedonhankintataidoilla kysyntää

Tilanneanalyysi-tiimin työskentely ei olisi ollut mahdollista ilman mainioita vapaaehtoisiamme, jotka lähtivät ennakkoluulottomasti kokeiluun. Projekti osoitti, kuinka hedelmällistä on tehdä oppilaitosten kanssa yhteistyötä. Opiskelijoille yhteistyö tarjosi opintopisteitä ja antoi itsevarmuutta, kun sai huomata, että tiedonhankintataidoille ja kiteyttämisen osaamiselle on todella kysyntää järjestökentällä työskennellessä. Tämä toimii mainiona esimerkkinä siitä, kuinka erilaisia yhteistyömalleja voidaan kehittää jatkossakin rohkeilla yhteisillä kokeiluilla.

Tutustu lisää tilanneanalyysi-tiimin työhön ja ota toimintamalli haltuun. Lue lisää tästä loppuraportista (pdf).

Lue lisää Kanssalan toiminnasta

Kirjoittaja Tommi Ostrovskij toimi kesän ajan Tilanneanalyysi -tiimin vetäjänä.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: