Tiedolla johtamisella kohti turvallisempaa työpäivää

29.9.2020

Tiedolla johtaminen on tehokkaimmillaan, kun sitä käytetään monipuoliseen päätöksentekoon. Perinteisesti tiedolla johtaminen tarkoittaa numeroita – lukujen tarkastelua historiasta ja saadun tiedon peilaamista tulevaisuuteen. Tekoäly ja robotisaatio ovat tuoneet tiedolla johtamiseen uusia mahdollisuuksia, joita Diakonissalaitoksen hyvinvointijohtaja Nina Leppäkangas kannustaa rohkeasti ja ketterästi hyödyntämään.

Nina Leppäkangas seisoo tummansinisen taustan edessä kameraan katsoen.

Me Diakonissalaitoksella olemme jo pidempään käyttäneet dataa turvallisemman työpäivän luomiseksi ja kehitämme tapojamme edelleen. Seuraamme sairauspoissaolojakin, mutta informatiivisempaa on seurata työkyvyttömyyspoissaolojen määrää, jotka sisältävät lisäksi muun muassa tapaturmat. Niiden vaikutukset ovat erittäin tärkeä tekijä turvallisempaa työpäivää ajatellen. Numeroitakin tarkemmin tarkastelemme poissaolojen syitä ja trendejä, jotta saamme tietoa monipuolisemmin päätöksentekoon.

Olemme kokeilleet myös big data louhintaa vaaratilanteiden analysointiin. Tietokoneen avustuksella kävimme läpi työmme vaaratilanteita usean vuoden ajalta. Siitä saatujen tulosten avulla pyrimme ennakoimaan tulevaa varautumista. Erittäin tehokasta tiedolla johtamista siis.

Lukujen lisäksi tiedolla johtamista on ihmisten ymmärrys ja yksilöllinen lukeminen etenkin esihenkilön toimesta. On tärkeää, että tutustumme omiin tiimiläisiimme henkilökohtaisellakin tasolla. Kun koemme, että toinen ihminen on lähempänä, koemme turvallisuuden tunnetta. Se, miten paljon jakaa itsestään henkilökohtaisia asioita kollegoilleen on jokaisen itse päätettävissä.

Turvallisuus on tunne

Turvallinen työpäivä tarkoittaa meillä työ-, henkilöstö-, asiakas- ja tietoturvallisuuden varmistamista arjessa. Sen lisäksi tunnistamme sen, että turvallisuus on tunne. Turvallisuus tunteena tulee muun muassa siitä, kun tiedämme pelastussuunnitelmien olevan ajan tasalla tai kun niiden sisältö ja tarkoitus on ymmärretty koko henkilöstön toimesta. Myös henkilöstön osaaminen vahvistaa turvallisuuden tunnetta. Kun henkilöstömme tietää ja osaa toimia eri asiakastilanteissa oikein, kasvaa työntekijän itsevarmuus ja luottamus turvalliseen työarkeen kuin huomaamatta. Siksi henkilöstön osaamisen tason ja laajuuden kartoittaminen ja ymmärrys on myös tärkeä osa tiedolla johtamista.

Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että tunteita pitäisi voida tuoda työpaikalle. Tunteiden tunnistaminen ja ymmärrys onkin tärkeää, jotta voidaan ennakoida tulevissa tilanteissa, miten ihmiset toimivat.

Diakonissalaitoksen Rinnekodissa on tehty Tunne-projekti, jonka tavoitteena on ymmärtää asiakkaiden ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Projektin kautta lisäämme ymmärrystämme siitä, miten tunteisiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi erilaisissa kohtaamisissa. Ennen kaikkea haluamme nostaa tunnetyön yhdeksi työkaluksi muiden työtaitojen rinnalle.

Rohkeasti digitalisaatiota hyödyntämään

Emme välttämättä vielä edes tiedä, mitä kaikkea digitalisaatio mahdollistaa. On tärkeää olla ketterä eli lähteä rohkeasti ottamaan askelia kohti uutta, tekemään ja kokeilemaan uusia asioita. Kokeilut voivat hyvin olla pieniäkin, sillä pienistä askelista voi lopulta tulla suuria harppauksia. Uusia asioita on kohdattava avoimuudella, mennyttä dataa sen enempää väheksymättä. Pieniäkään tiedonjyviä ei tule aliarvostaa.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: