Tiimimentorointi arjen työkaluna

7.1.2021

Saara Simonen

Saara Simonen

 

Alussa oli kaksi toisilleen täysin tuntematonta ihmistä matkaeväänä usko siihen, että heidät valinneet olivat nähneet heidän täydentävän toisiaan työparina.

Tästä tilanteesta lähti vajaa kolme vuotta sitten liikkeelle kansalaistoiminnan kiihdyttämö Kanssalan tiimin tarina. Varsin pian alun jälkeen tiimissä havaittiin, että tiimityön jouhevoittamiseksi ja kehittämistyön rajaamisen opettelemiseksi tarvitaan ulkopuolista näkemystä. Halusimme saada omaa työtämme eteenpäin kirivää sparrausta. Jotain, jonka myötä saisimme kokea ahaa-elämyksiä suhteessa omaan kokeilevaan työhömme ja toiminnan suuntien hahmottamiseen.

Tältä pohjalta löysimme matkakumppaniksemme ammattimentori Kati Huovinmaan. Tässä linkki Katin nettisivulle.

Mitä mentorin kanssa työskentely on tiimityölle antanut?

Kati mentoroi meitä lähes kahden vuoden ajan. Kun tarkastelemme tuota matkaa nyt, näemme, kuinka paljon olemme saaneet Katin opeista ammentaa.

Kenties tärkein seikka on ollut se, että olemme oppineet keskustelemaan tiiminä ja tunnistamaan toistemme vahvuudet. Tämän myötä olemme oppineet rakentamaan pohjaa luottamukselle ja turvallisuudentunteelle, mutta myös uskoon omaan ja toistemme tekemiseen – nämä peruskivet ovat kantaneet tiimiämme niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Tärkeä osa kehittämishankettamme on ollut myös tulevien suuntien etsiminen ja työn rajaaminen. Meidän on pitänyt tarkastella toimintaamme ja tavoitteitamme varsin kriittisestikin. Olemme jumpanneet Katin kanssa Kanssalan arvojen ja konkreettisten toimintojen välistä suhdetta. Mieleenpainuva kokemus mentoroinnin alusta oli se, kun Kati laittoi meidät kirjoittamaan ja pitämään Kanssalan hissipuheen…hississä!

On ollut myös innostavaa huomata, että yhteiset ajatusjumppamme Katin kanssa ovat tehneet meistä myös valmiimpia ottamaan tiimimme mukaan uusia jäseniä ja tekijöitä. Olemmekin saaneet tiimimme työskentelemään viime vuosien aikana monta tulevaa (ja nykyistä) kansalaistoiminnan ammattilaista!

Kysyimme myös mentoriltamme Katilta, mitä hän ajattelee Kanssalan tiimimentoroinnista ja muutoksista, joita hän tunnistaa meissä virinneen mentoroinnin myötä. Kati kuvaili kokemusta: ”Olen tosi kiitollinen siitä, että sain pitkään toimia juuri Kanssalan ihmisten mentorina. Saimme yhdessä paljon aikaan esimerkiksi työnkuviin ja tavoitteisiin liittyen. Tiimin työ eteni ja selkeytyi yhteistyömme aikana. Päällimmäisinä mieleen tulevat nyt uudenlainen, mentoroinnin myötä virinnyt arvojen, vahvuuksien ja ammatillisten roolien vahvistuminen.  Työ Kanssalan tiimin kanssa on ollut todella antoisaa ja innostavaa ennen kaikkea sen luovien, osaavien ja avoimeen vuorovaikutukseen osallistuneiden ihmisten ansiosta.”

Nyt melkein kahden vuoden yhteistyön jälkeen matkamme Katin kanssa on tällä erää kuljettu. Tiiminä olemme uudenlaisten haasteiden edessä ensi vuonna ja ajatuksenamme, on että tässä kohtaa kaipaamme rinnallemme luovuuden herättelijää. Kuka tämä henkilö on, sitä emme vielä tiedä ja siitä otamme mielellämme vinkkejä vastaan.

Kanssalan tiimin kokemuksella haluamme kannustaa kaikkia työtiimejä miettimään omia tarpeitaan ja hakemaan sparrausta, tukea tai inspiraatiota tiimityöhön ulkopuolelta kulloisenkin tarpeen mukaan. Tämä rikastuttaa työtä ja sujuvoittaa yhdessä tekemistä sekä vie työotetta sille kuuluisalle nextille levelille kun saa ajan kanssa jumpata asioita kotipesää asuttavien tyyppien kanssa.

 

Lue lisää Kanssalan toiminnasta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: