Turun kristillinen opisto: Tukea maahanmuuttajien opintoihin

18.12.2019

Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.

Turun kristillisen opiston osahankkeen kohderyhmänä ovat aikuisten perusopetuksessa ja kotoutumiskoulutuksessa opiskelevat maahanmuuttajat, jotka eivät edisty opinnoissaan. Opisto on yksi Yhdessä taitaen -hankkeen toteuttajista.

Toiminta kohdistuu opiskelijoihin, joiden suomen kielen ja perustaitojen oppiminen on hidasta tai erittäin hidasta ja joille normaali luokkamuotoinen opetus ja voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet eivät ole toimivia.

Turun kristillisen opiston osahankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä verkoston kanssa kohderyhmälle:

  1. Uusia koulutuksen järjestämistapoja, joissa suomen kielen taitoa ja perustaitoja vahvistetaan yksilöllisen suunnitelman kautta toiminnallisesti ja työelämälähtöisesti. Itse koulutukset järjestetään valtionosuusrahoituksella ja hankerahoitusta käytetään vain toiminnan kehittämiseen.
  2. Soveltuvia uusia pedagogisia menetelmiä, jotka ottavat huomioon kohderyhmän taustatekijät. Menetelmiä voivat olla mm. työelämälähtöinen opiskelu, henkilökohtaisen ohjauksen mallit ja kolmannen sektorin osaamisen tuominen koulutuksen yhteyteen.
  3. Soveltuvia uusia oppimismateriaaleja, jotka on erityisesti suunniteltu heikot perustaidot omaavien aikuisien opetukseen. Materiaaleja voivat olla esim.  oppimisen ongelmien kartoittamiseen liittyvät materiaalit ja visuaalisuutta ja toistoja korostavat videomateriaalit.Yhdessä taitaen on ESR-rahoitteinen hanke (1.10.2019-28.2.20121), jonka tavoitteena on lisätä elinikäisiä oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille. Päätoteuttaja on Diakonissalaitoksen Vamos. Hankkeen osatoteuttajia ovat RinnekotiTurun Kristillinen opisto, sekä Invalidisäätiön Ammattiopisto Live.Lue lisää Yhdessä taitaen -hankkeestaLue lisää Vamoksen hankkeestaLive hankkeesta tässä lisääTässä Rinnekodin hanketavoitteita

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: