Turvallista liikettä rajapinnoilla – kirja lastensuojelun intensiivihoidosta

Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhepalveluissa on 30 vuoden ajan kehitelty lastensuojelun erityispalveluita, jotka tukevat laaja-alaisesti oirehtivia lapsia ja perheitä. Intensiivihoidon menetelmä on osoittautunut vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi hoitomuodoksi. Hoidon erityisyys on moniammatillinen työ, joka yhdistää lastensuojelun ja lasten- ja nuortenpsykiatrian. Integraation hyödyistä kertoo vuonna 2017 julkaistu kirja Turvallista liikettä rajapinnoilla – Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito.

Kun lapsi ja perhe kärsivät laaja-alaisista ja kietoutuneista neuropsykiatrisista ongelmista, he tarvitsevat kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Näiden lasten ja perheiden tarpeet on tiedostettu kuitenkin vasta hiljattain.

Sosiaali- ja terveysministeriö nosti kärkihankkeessaan lapsi- ja perhepalveluiden osalta esiin kehitystavoitteita, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin joita HDL:n lapsi- ja perhepalveluissa jo toteutetaan.

”Laaja-alaisesti oireilevia lapsia, nuoria ja perheitä on paljon, mutta monesti hoito ja kuntoutus jäävät yksipuoliseksi ja vajaaksi. Usein he tarvitsevat sekä lastensuojelun että psykiatrian apua, mutta palveluiden kohtaamattomuus on iso haaste. Diakonissalaitoksen intensiivihoidossa terveydenhuolto on tuotu lastensuojeluun omana toimintayksikkönään, jolloin perheet saavat kokonaisvaltaista hoitoa”, palvelualuejohtaja Leena Leppänen kertoo.

Intensiivihoito on vaikuttavaa ja kustannustehokasta

Uudenmaan alueella intensiivihoito on ollut lähes ainoa malli, jolla lapsia ja nuoria on voitu hoitaa kokonaisvaltaisesti. Sen ytimessä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon integrointi, moniammatillisuus ja pitkäjänteisesti kehitetty omahoitajuus. Hoidon laatua ja vaikuttavuutta on tutkittu paljon ja tulokset ovat olleet positiivisia.

Raportti valottaa myös intensiivihoidon kustannuksia. Intensiivihoitoa verrattiin kahteen muuhun palvelumuotoon, joista hoidon keston ajan intensiivihoito oli jonkin verran kalliimpi.

Sen sijaan pitemmällä tarkastelulla intensiivihoidosta syntyi merkittävää kustannushyötyä.

”Hoidon kokonaisvaltaisuus sekä lapsen että perheen osalta ja moniammatillinen työ ovat merkittäviä kustannushyötyjen kannalta. Näiden avulla voidaan mahdollistaa, että hoidon päättymisen jälkeen 48 prosenttia lapsista palaa oman perheensä luo. Kokonaiskustannukset laskevat laitoshoidon jälkeen dramaattisesti, ja pitemmällä tähtäimellä intensiivihoito on halvempi vaihtoehtoihinsa verrattuna”, Leppänen kertoo.

Myös Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa vuonna 2016 tehty suorahankintasopimus kertoo todennetusta laadusta ja vaikuttavuudesta. Käytännössä HDL:n intensiivihoito on hyväksytty erikoissairaanhoidon toteuttajaksi lastensuojelussa. Suomalaisessa lastensuojelukentässä tämä on ainutlaatuinen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio.
Sote-uudistuksessa voitaisiin hyödyntää integroidun hoitomallin mahdollisuuksia myös laajemmin. Esimerkiksi malli tarjoaa mahdollisuuksia moniäänisen tiimityön kehittämisessä, osastohoidon ja terapeuttisen omahoitajuuden syventämisessä, kotiin vietävässä työssä ja hoidon jatkuvuutta turvaavassa avohuollon jälkihuollossa.

Turvallista liikettä rajapinnoilla - Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito (pdf)

Teoksen toimittajat:

Timo Pasanen, Psykologi, FT, psykoanalyytikko (VET)
Kati Katajamäki, Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
Sinikka Martikainen, Vastuulääkäri, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lapsipsykoterapeutti (VET)
Maarit Valkonen, Lähiesimies, sosionomi YAMK, AmO
Leena Leppänen, Palvelualuejohtaja, sosionomi TaY

 

Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhepalvelut on siirretty osaksi Rinnekotien toimintaa. Lue lisää!

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: