Millainen on unelmien oppimisympäristö?

31.5.2021

Unelmien oppimisympäristö ottaa oppijan tarpeet aidosti huomioon, antaa työrauhan ja siinä on tilaa ottaa vaikeatkin asiat esiin. Vamos-valmentaja Päivi Tuki kirjoittaa Yhdessä taitaen -hankkeen havainnoista.

Vamos-valmentaja Päivi Tuki.

Valmentaja Päivi Tuki pohti oppimispelkoisten nuorten kanssa painajais- ja unelmaoppimisympäristöä.

Vietimme valtakunnallisen Yhdessä taitaen -hankkeen päätösseminaaripäivää muutama viikko sitten. Hankkeen keskiössä ovat olleet perustaidot (luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot) ja läpi elämän kestävä oppiminen. Päätösseminaari oli alun perin suunniteltu toteutettavan Helsingissä yhdessä kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kanssa. Toteutus siirrettiin kuitenkin verkkoon vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Tämä jännitti meitä tekijöitä, ehkä hieman epäilyttikin. Tilaisuus onnistui kuitenkin hienosti myös näin ruudun välityksellä! Toteutumismuoto oli niin esteetön, että ihan jokaisen halukkaan oli mahdollista liittyä mukaan yhteiseen päivään. Opimme taas jotain uutta.

Unelmien oppimisympäristö on sosiaalisesti esteetön

Hankkeessa pohdimme oppimispelkoisten nuorten kanssa painajais- ja unelmaoppimisympäristöä. Unelmaoppimisympäristöä koskevissa vastauksissa nousivat nuoren hyvinvointi ja mielen hyvinvointi voimakkaasti esiin; nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä yksilön ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen – sosiaalisesti esteetön oppimisympäristö. Toivottiin työrauhaa ja sitä, että kaikenlaiseen kiusaamiseen puututtaisiin välittömästi. Toivottiin, että lapsen/nuoren hätä kuultaisiin heti, kun se tulee ilmi ja että nuorten mielenterveys otettaisiin vakavasti.

”Unelmaoppimisympäristö on sellainen, jossa jokaiselta kysytään mitä oikeasti kuuluu?”

Omaan oppimisen tarinaan ja historiaan voi liittyä monenlaisia, vaikeitakin kokemuksia ja tunteita; pelkoa, turhautumista, häpeää. Voi olla oppimisvaikeutta, joka on kulkenut mukana pienestä saakka tai oppimisen haasteetta kuormittuneen elämäntilanteen vuoksi. Mielen hyvinvoinnilla on iso merkitys oppimisessa. Usein kiusaamiskokemukset voivat linkittyä oppimistilanteisiin ja heijastua kielteisinä tunteina oppimiseen. Oppimisvaikeuksia voidaan selvittää ja tutkia. Oleellista on, että jos jokin asia ylipäätään aiheuttaa itselle merkittävää haittaa, sitä tulee tarkastella ja siihen tulee saada tukea.

Oppimiseen liittyviä esteitä ja kielteisiä tunteita voidaan purkaa. Tarvitaan aika, tila ja kuuntelevat korvat, lupa puhua vaikeistakin kokemuksista. Oppiminen on myös poisoppimista. Opin pois jostakin vanhasta, toimimattomasta tai minulle vahingollisesta käyttäytymis- tai ajatusmallista. Samalla saan tilaa omaksua jonkin uuden, toimivamman tavan käyttäytyä tai ajatella, sellaisen, joka tekee minulle hyvää ja joka samalla tukee mieleni hyvinvointia.

Vertaisuuden huikea voima

Hankkeessa nuorten kanssa tehdyssä oppimiseen liittyvässä pelkotyöskentelyssä vertaisten tuki ja vertaisuuden voima on näyttäytynyt kaikista korjaavimmalta. Vuorovaikutuksessa toisen samankaltaisessa tilanteessa olevan kanssa se, kun ei tulekaan torjutuksi, vaan toinen katsoo hyväksyvin silmin, ”Hei, mulla on sama juttu”, eheyttää ja hälventää häpeän tunnetta.

”Etäaika” ja nopeasti muuttuneet oppimisympäristöt ovat koskettaneet kaikkia meitä yhteisesti viimeisen vuoden aikana. Millaista oppiminen on silloin, kun ihmiskontaktit on minimoitu ja ollaan paljon yksin? Miten se vaikuttaa minuun? Toinen on saattanut kokea etätyöskentelyn ja ihmisten välisen aistikuormituksen vähenemisen myötä helpotusta ja saaneensa työrauhaa, samaan aikaan kuin toinen on voinut kokea yksinäisyyden ja yksin jäämisen ahdistavana ja oppimisen vaikeana.

Oppimisen iloa läpi elämän

Oppiminen ei rajoitu luokkahuoneeseen tai kouluympäristöön. Oppimista tapahtuu kaikkialla, missä on vuorovaikutusta. Ja mikä parasta, myös oppimista voi oppia! Oppimaan oppimista tapahtuu sitäkin läpi koko elämän, eikä aika sille ole koskaan liian myöhäinen.

Millaisissa tilanteissa ja ympäristöissä sinä koet iloa oppimisesta ja uuden omaksumisesta? Millaisista asioista sinä innostut? Mikä juuri sinua auttaa oppimaan? Mitä sulle oikeasti kuuluu?

 

Päivi Tuki
Valmentaja
Diakonissalaitoksen Vamos, Yhdessä taitaen -hanke

Lue lisää Yhdessä taitaen -hankkeesta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: