Uusia suosituksia siitä, miten EU:n liikkuvat romanit sisällytetään vuoden 2020 jälkeiseen EU-kehysohjelmaan

11.4.2019

Kansainvälisen romanipäivän yhteydessä 8.4.2019 Eurodiaconia julkisti yhdessä jäsentensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa uusia suosituksia siitä, miten EU:n liikkuvat romanit sisällytetään EU:n vuoden 2020 jälkeiseen kehysohjelmaan.

" "

 

Recommendations on How to Include EU mobile Roma in a Post-2020 EU Framework 

Eurodiaconia on yhdessä jäsentensä ja yhteistyökumppaniensa – Pelastusarmeijan EU-asioiden toimiston, Kirkens Bymisjon ja Kirkens Korshaer ‑järjestöjen, Helsingin Diakonissalaitoksen ja FEANTSA-verkoston – kanssa syvästi huolissaan siitä, että romanien ja haavoittuvassa asemassa olevien EU:n liikkuvien kansojen osallistamisen edistämisessä ja tukemisessa on eri puolilla Eurooppaa edistytty vain vähän.

Termi EU:n liikkuvat romanit viittaa liikkuviin EU-kansalaisiin, jotka ovat etniseltä taustaltaan romaneja ja käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionin alueella. Vaikka tarkkoja lukuja on vaikea arvioida, suuri osa EU:n liikkuvista romaneista on Romanian, Bulgarian ja Slovakian kansalaisia. Heitä siirtyy muihin Euroopan maihin usein köyhyyden sekä taloudellisen ja sosiaalisen syrjinnän takia, ja heidän köyhyys- ja syrjäytymisriskinsä on vastaanottavissa maissa yleensä suurempi kuin muilla EU:n liikkuvilla kansalaisilla.

Koska EU:n kehys romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille vuoteen 2020 on päättymässä, Eurodiaconia on yhdessä jäsentensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa laatinut suosituksia siitä, miten EU:n liikkuvat romanit tulisi sisällyttää vuoden 2020 jälkeiseen EU-kehysohjelmaan.

EU:n liikkuvat romanit ovat erillinen kohderyhmä

Uusia suosituksia ovat muun muassa seuraavat: Tuetaan EU:n liikkuvien romanien mahdollisuuksia toteuttaa sosiaalisia oikeuksiaan; helpotetaan keskeisten sosiaalisten tukien saamista koskevia rekisteröintiprosesseja; kannustetaan jäsenvaltioita päästämään EU:n liikkuvat romanit taitojansa parantavan koulutuksen ja peruskoulutuksen pariin heidän työllistyvyytensä parantamiseksi; kannustetaan jäsenvaltioita hyväksymään lyhytaikaisia ja rajoitettuja työsopimuksia työntekijöiden asemaa arvioitaessa; luodaan edellytykset asuntopolitiikan valtavirtaistamiselle romanien mukaan ottamiseksi ja varmistetaan suoja laittomilta häädöiltä; kohdennetaan EU:n varoja tuen tarjoamiseen EU:n liikkuville romaneille; kehotetaan jäsenvaltioita laatimaan lakeja, joilla estetään romaneihin kohdistuvaa vihapuhetta ja rikollisuutta.

Eurodiaconian pääsihteeri Heather Roy totesi: “Vaikka EU:n liikkuvien romanien kohtaamat esteet nähdään usein samanlaisina kuin muiden EU:n liikkuvien kansalaisten kohdalla, krooninen köyhyys ja romanivastaisuus lisäävät romanien riskiä ajautua äärimmäiseen kurjuuteen. Tästä syystä kehotammekin Euroopan komissiota huomioimaan EU:n liikkuvat romanit omana kohderyhmänään, jota on käsiteltävä kansallisissa romanien integrointistrategioissa tai vastaavissa EU:n liikkuvien romanien kehysohjelmissa ja jota tuetaan romaneja vastaanottavissa jäsenvaltioissa kohdennettujen poliittisten toimenpiteiden avulla”.

Eurodiaconia on dynaaminen Euroopan laajuinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioiden verkosto, jolla on suoraa kokemusta palvelujen tarjoamisesta maahanmuuttajille ja näiden perusoikeuksien puolustamisesta. Liitto on sitoutunut solidaariseen, tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen Eurooppaan. Eurodiaconialla on tällä hetkellä 49 jäsentä 32 maassa ja alueella. Jäsenet ovat kirkkoja ja kansalaisjärjestöjä, joiden perusta on kristillisessä uskossa ja diakonisen työn perinteessä. Lue lisää Eurodiaconiasta.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: