Vamos: Tukea matematiikan oppimiselle

19.12.2019

Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:sta 2014-2020, Euroopan unionin sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen.

”Apua, mä en osaa. Matematiikan koe tulossa – Voi ei..pakokauhua.. Putosin kärryiltä enkä pääse enää mukaan.. Miksi ne etenevät noin vauhdilla? Nyt ne nauraa mulle.. Mä oon tyhmä.” Muun muassa tällaisia ajatuksia nuoret nostavat esille, kun puhe kääntyy matematiikkaan ja sen oppimiseen. Turun Vamoksen Yhdessä taitaen -hanke selättää matematiikan oppimisen esteitä.

 

Me – Yhdessä taitaen -valmentaja Päivi ja hankkeen projektipäällikkö Emma – kohtaamme nuoria matematiikan kysymysten äärellä, täällä Turun Vamoksessa. Matikkakohderyhmäämme ovat 16-29 -vuotiaat nuoret, joilla matematiikan oppimiseen liittyy erilaisia esteitä. Nämä esteet voivat olla tunnepuolen lukkoja, matemaattisen hahmottamiskyvyn vaikeutta, kokemusta siitä, ettei opi tai pysy mukana opetuksen tahdissa tai saa tarvitsemaansa riittävää tukea ja apua matematiikan oppimiseen ja tehtävistä suoriutumiseen.

" ".

Vamoksessa olemme lähteneet yhdessä nuorten kanssa matematiikkakummituksen selätykseen Kauhea, kaamea matematiikka – vai onko? -ryhmävalmennuksen keinoin. Ensimmäinen ryhmäpilotti on käynnissä parhaillaan ja ihan oikea, ryhmän oma ja itse tekemä kummitushahmo löytyy meidän salista! Uskotko?! Kummitusryhmä tarjoaa vertaistukea, käytännön tietoa matematiikan opiskeluun ja oppimiseen liittyen sekä oppimaan valmentamisen menetelmiä, luovasti ja hauskasti toteutettuina. Ryhmässä ei opeteta matematiikkaa, vaan keskitytään selvittämään, millaisia oppimisen esteitä nuorilla on ja millaisia muutostoiveita heillä tähän liittyy. Tekemällä nuoren omaa oppimiseen liittyvää ajatusketjua ja kokemusmaailmaa näkyväksi, jäljitetään sekä oppimisen kipupisteitä että toimivaa, eteenpäin vievää oppimista mahdollistavaa nuoren omaa ajattelua ja voimavaroja. Ongelmatarinat voivat muuttua selviytymistarinoiksi ja lopulta vaikka sankaritarinoiksi!

Matematiikka ei ole mörkö!

Toinen kummituksen kesytykseen tähtäävä pilottimme on vapaaehtoisten Matikkakummien nuorille tarjoama matematiikan tehtäväaputunti. Kummitunnit ovat pyörähtäneet käyntiin ja viikoittain kokoontuvalla kummiavulla on ollut kova kysyntä nuorten keskuudessa! Matikkakummeina toimii joukko työelämästä eläkkeelle siirtyneitä matematiikan opettajia, joille kummius mahdollistaa kokoontumisen yhteen, mahdollisuuden kohdata ja toimia nuorten kanssa sekä auttaa heitä matematiikassa. Moni nuori kaipaa konkreettista apua matematiikan tehtävistä suoriutumiseen, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta saada apua kotijoukoilta tai mahdollisuutta hankkia maksullista yksityisopetusta. Kummitunneilla matematiikkaa voi opiskella ja oppia rauhassa nuoren tahtisesti ja apua saa henkilökohtaisesti. Kummitunnilla eri taustaiset, eri kulttuuritaustaiset ja eri-ikäiset nuoret ja kummit kohtaavat laskutoimitusten äärellä ja ilo ja nauru on ollut vahvasti läsnä näissä hetkissä!

Sanotaan, että suurin osa ihmisistä voi oppia matematiikkaa ja uskokaa tai älkää – näin ajattelevat myös matematiikan kanssa kipuilevat nuoret. Matematiikka on asia, johon nuorella liittyy usein tunnetta siitä, ettei osaa ja että on tästä syystä tyhmä. Tällaiset ajatukset jarruttavat oppimista entisestään ja vaikeuttavat opintojen edistymistä tai estävät koulutukseen hakeutumista. Taustalla vaikuttaa monenlaisia eri tekijöitä, joita nuori on opiskeluvuosien varrella kohdannut. ”Nyt mä oon tajunnut, etten olekaan tyhmä niin kuin olen aina luullut, vaan että moni asia on vaikuttanut siihen, että matikasta on tullut sellainen mörkö.” Nuoren palaute matikkakummituksen kohtaamisesta ryhmässä on toiveikas. Voisiko matikka olla rentoa ja hauskaa ja vähemmän turhautumista aiheuttavaa? – nuoret kysyvät. Ehkä yhdessä matikkakummituksen kohtaaminen, siihen paremmin tutustuminen ja tarinoiden jakaminen on avain kohti innostumista, onnistumista ja oppimista.

Vamoksen Matikkakummitusryhmät ja Matikkakummien nuorille tuoma tehtäväapu pyrkivät vastaamaan nuorista nousseeseen tarpeeseen ja ne ovat tarkoitus konseptoida siten, että ne voisivat tuoda apua ja iloa mahdollisimman laajalle joukolle erilaisia oppijoita eri puolilla Suomea, koko elämän kestävälle oppimisen matkalle.

Mitä ajattelet?

Mitä on elinikäinen oppiminen? Toteutuuko se meillä? Onko se kaikille mahdollista? Osaammeko huomioida erilaiset oppijat – oppimisen polut, tavat, rytmit, tarpeet keskuudessamme? Tunnistammeko erityiset oppimiseen liittyvät vaikeudet? Miten osaamme ohjata ja valmentaa erilaisia oppijoita?

 

Yhdessä taitaen on ESR-rahoitteinen hanke (1.10.2019-28.2.20121), jonka tavoitteena on lisätä elinikäisiä oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille. Päätoteuttaja on Diakonissalaitoksen Vamos. Hankkeen osatoteuttajia ovat Rinnekoti, Turun Kristillinen opisto, sekä Invalidisäätiön Ammattiopisto Live.

 

Mikä on Yhdessä taitaen -hanke? Kurkkaa, mikä on Liven tavoite? Tässä enemmän Rinnekodin hankkeesta Turun kristillisen opiston tavoitteista lisää tässä
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: