Vamos Verso yhdistää nuoret ja palveluntarjoajat Oulussa

”Haluamme rakentaa monimuotoisempaa ja nuorilähtöisempää palvelu- ja toimintakulttuuria. Se tapahtuu lisäämällä dialogia ja yhteistoimijuutta nuorten ja eri toimijoiden kesken Oulussa”, linjaa projektipäällikkö Timo Makkonen Vamos Verso -hankkeen perustavoitetta ja toimintatapaa. Hanke käynnistyi syksyllä 2020.

 

Kolme henkilöä pelaa noppapeliä.

ESR-rahoitteinen Vamos Verso-hanke edistää 16–29-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumista, osallisuutta ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Hanke on kolmevuotinen, ja sen toteuttavat yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr ja Oulun kaupunki.

”Rakennamme laajasti kumppanuuksia palveluihin ja oppilaitoksiin sekä työelämään. Haluamme osaltamme edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta tukemalla nuorten elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työhön – samalla huomioiden heidän kulttuuristen oikeuksiensa toteutumisen”, Makkonen täsmentää.

Vamos Versossa rakennetaan nuorten palveluja sekä työskennellään tavoitteellisesti ja intensiivisesti yhdessä sekä maahanmuuttajataustaisten että suomalaisten nuorten kanssa. Henkilökohtainen, nimetty valmentaja tarjoaa kullekin nuorelle tukea elämänhallintaan. Yksilö- ja ryhmävalmennukset auttavat nuoria kiinnittymään heille tarkoituksenmukaisiin palveluihin, opintoihin ja työelämään.

Uusia toimintatapoja testataan yhdessä

”Valmennuksen ohella toiminnassa rakennamme ja pilotoimme yhdessä nuorten ja heidän kanssaan työskentelevän verkoston kanssa uusia, vaikuttavia toimintatapoja nuorten kotoutumisen ja osallisuuden edistämiseen sekä palvelutarpeen, riskikäyttäytymisen ja syrjään jäämisen riskien tunnistamiseen”, Timo Makkonen kertoo.

Hankkeessa koulutetaan Oulun julkisen sektorin työntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita kohtaamaan maahanmuuttajataustaisia asiakkaita ja hyödyntämään työssään kulttuuritulkkauksen menetelmiä.

”Rakennamme luottamusta yksilötason asiakastyössä ja verkostoissa. Nuoret osallistuvat toiminnan, muun muassa koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen; he myös toimivat kokemusasiantuntijoina ja vertaisohjaajina.”

Ennaltaehkäisyä yhdessä muiden kanssa

Vamos Verson työskentelyssä tähdätään tunnistamaan nuorten riskikäyttäytymistä ja kehittämään sekä ottamaan käyttöön ennaltaehkäiseviä kohtaamisen käytäntöjä ja toimintatapoja Oulun muiden toimijoiden kanssa. Toiminta on kytketty myös osaksi Oulun kaupungin muita hankeprosesseja. Näin se vahvistaa yhteistoimijuutta ja mahdollistaa uudenlaisten toiminta- palvelukäytäntöjen rakentamiseen tähtäävien pilottien toteuttamisen alueen eri toimijoiden kanssa.

”Tavoitteena on saavuttaa muutosta kohderyhmän palvelukulttuurissa sekä edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan”, Timo Makkonen summaa.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: