VamosSampo haluaa tavoittaa syrjään jätetyt nuoret Turussa

Tyttö istuu kivellä metsässä.

VamosSampo on yhteishanke, joka haluaa tavoittaa tukea tarvitsevia, 16–29-vuotiaita turkulaisia nuoria, joita nykyiset keinot eivät tavoita.

 

VamosSampoa toteuttavat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamos sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Rahoitus tulee pääosin Euroopan sosiaalirahastosta, mutta siihen osallistuvat myös Turun kaupunki ja Diakonissalaitos.

VamosSampo tarjoaa nuorelle valmennusta, joka antaa uusia näkökulmia elämään ja eväitä tulevaisuuden rakentamiseen. Nuorella on henkilökohtainen valmentaja, jolla on aikaa tutustua nuoreen ja kulkea hänen rinnallaan varmistamassa, että nuori saa tarvitsemansa tuen ja palvelut oikeaan aikaan. Valmentaja tarjoaa apuaan juuri niihin asioihin, joissa nuori kokee tarvitsevansa apua ja toimii nuorelle tutussa ympäristössä – olipa se sitten koti tai vaikkapa jokin julkinen tila. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi valmennukset toteutetaan toistaiseksi etänä.

”Hankkeessa keskiössä on osallisuuden vahvistaminen yhdessä toimimalla. Yksin meistä ei pärjää kukaan mutta yhdessä voimme onnistua”, toteaa VamosSammon projektipäällikkö Auli Hirvensalo. Diakoniatyönjohtaja Teemu Hälli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä vahvistaa ajatuksen.

Hirvensalon lisäksi hankkeessa työskentelee kaksi valmentajaa ja kokemusasiantuntijoita tiiviissä yhteistyössä nuorten sekä palveluverkoston kanssa.

Syntylaulun kautta asian ytimeen

VamosSampo ei ole saanut nimeään turhan takia. Suomalaisessa perinteessä uskotaan, että kun osataan tietyn asian syntylaulu, siihen pystytään vaikuttamaan. Nuorten kohdalla tämä tarkoittaa paneutumista osattomuuden taustaan, muun muassa siihen mitkä asiat ovat johtaneet ulkopuolisuuteen ja eristäytymiseen yhteiskunnasta.

VamosSammossa perehdytään osallisuuden ja syrjäytymisen teemoihin, tutustutaan syntylauluihin ja vaikutetaan asioihin yhdessä nuorten ja verkostojen kanssa.

”Suomalaisessa perinteessä ja varsinkin Kalevalassa Sampo on ihmekone, joka tuottaa rikkauksia omistajalleen, mutta kun Sammosta taistellaan se tuhoutuu”, Auli Hirvensalo avaa ajatusta toiminnan takana ja jatkaa:

”VamosSampo ei ole kone eikä ihme, mutta yhtä kaikki valmiina tuottamaan rikkautta; merkityksellisyyttä, osallisuutta ja välittämistä sekä kohtaamisia, jotka koskettavat. Yhdessä toimimalla Sampo säilyy ja kukoistaa.”

Lähipiirin merkitys korostuu

VamosSammossa nuoren osallisuutta tuetaan kehittämällä ja kokeilemalla uudenlaista tapaa valmentaa. Tähän otetaan vahvasti mukaan myös nuoren läheiset ja hänen toimintaympäristönsä.

”Yhdessä on helpompi tunnistaa ja löytää riskikäyttäytymisen poluilla olevia nuoria ja etsiä ennaltaehkäiseviä tapoja suunnan muuttamiseksi.”

Auli Hirvensalo kertoo, että tuen ja valmennuksen rinnalle kehitetään nuorten vapaa-ajan viettoon tukea tarjoava vertaismentorointimalli.

”Vertaismentoreiksi koulutetaan nuoria, jotka ovat itse olleet aiemmin tuen tarpeessa, mutta ovat nyt elämässään sellaisessa kohdassa, että haluavat osallistua vapaaehtoistyöhön ja tarjota vertaistukea sitä tarvitseville nuorille.”

Vertaistuki auttaa peilaamaan omaa elämää

Hankkeen edetessä kehitetään myös nuorten tarpeista nousevaa vertaistuellista toimintaa, jossa erityisenä kohderyhmänä on nuoret miehet. Auli Hirvensalo painottaa vertaistuen merkitystä valmennuksessa.

”Se antaa nuorelle mahdollisuuden peilata omaa tilannetta toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien nuorten kanssa ja tarjoaa yhteisön, johon on helppo kiinnittyä.”

Syrjään jätetty on epätietoinen vaihtoehdoista

Hankkeessa toteutetaan myös syrjäytymisen teemaan pureutuvaa vaikuttamis- ja kampanjointityötä.

Palveluiden ulkopuolelle jääneestä nuoresta käytetään usein termiä ”syrjäytynyt”, mutta Auli Hirvensalo puhuu mieluummin ”syrjään jätetyistä”. Hänen mukaansa yksilön vapaudesta puhuttaessa kuvataan sitä mitä ihmiset saavat tehdä, ja mitä ihmisille saa tehdä.

”Voidaan ajatella, että jokaisella on oikeus ja vapaus valita miten elää ja mitä valintoja tekee. Se ei kuitenkaan ole vapautta, jos ei tiedä vaihtoehdoista tai ei uskalla niitä tavoitella tuen puutteessa. Nuorten lähtökohdat ovat hyvin erilaisia ja tämä vaikuttaa siihen, minkälaiset heidän mahdollisuutensa tehdä valintoja tosiasiassa ovat. Tukea ja apua on tarjottava siellä missä nuoret liikkuvat ja tavoilla, joihin nuoren on mahdollista tarttua”, Auli Hirvensalo korostaa.

VamosSammolla on myös määrällisiä tavoitteita, muun muassa työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän väheneminen Turussa. Suunnitelmissa on tavoittaa 150 palveluiden ulkopuolelle jäänyttä nuorta. Hanke muokkaa myös palvelujärjestelmää, sillä sen aikana kehitellyt uudet toimintatavat ja mallit tarjotaan kaikkien nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden käyttöön.

Lisätietoja
Auli Hirvensalo, projektipäällikkö
VamosSampo
p. 050 309 9248
auli.hirvensalo@hdl.fi 

Piia Halla, valmentaja
p. 050 502 2558
piia.halla@hdl.fi

Saila Ojansuu, valmentaja
p. 040 341 7760
saila.ojansuu@evl.fi

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit