Vertaistuella menneisyydestä tulevaisuuteen

30.10.2020

Rahoittajien logot: Euroopan unioni ja Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Se lisää keskinäistä ymmärrystä yhteisten kokemusten jakamisen kautta. Toisten selviytymistarinoiden kuuleminen on erityisen tärkeää yksinäisyyttä koettaessa, sillä se mahdollistaa liittymisen toisiin. Vertaistuen avulla voi olla helpompi ymmärtää itseään ja omaa menneisyyttä ja sitä kautta kiinnittyä nykyhetkeen ja aloittaa tulevaisuuden rakentamista.

Nuoria istumassa nurmikolla puistossa.

Kuva: Rabbit Visuals.

Diakonissalaitoksen VamosSampo-hankkeessa Turussa aloitti syyskuun lopulla vertaismentorinuorten koulutusryhmä pilottikokeiluna. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Koulutuksen keskiössä on oma tarina sekä itseen ja toisiin koulutettaviin tutustuminen. Koulutus on matka, jonka aikana jokainen koulutettava muodostaa itse oman tapansa olla vertaismentori. Koulutus tarjoaa eväitä vapaaehtoisena vertaismentorina toimimiseen toisille nuorille sekä vertaismentoriyhteisön ja työntekijöiden tuen. Koulutuksen päätteeksi on myös mahdollista todeta, ettei mentorointi olekaan itselle sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto.

Vertaismentorikoulutus on rakennettu keväällä 2020 kehittämistyöpajoissa nuorilta ja ammattilaisilta kerätyn tiedon pohjalta. Koulutusta on kehitetty eteenpäin yhteistyössä Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjän Miina Savolaisen kanssa. Voimauttavan valokuvan menetelmä on työkalu, jolla vertaismentorihankkeen osallistujat saavat välineitä toisen ihmisen dialogiseen kohtaamiseen sekä tukea myötätuntouupumiselta säästymiseen.

Voimauttava valokuva kohtaamistyössä

Miina Savolainen kuvaa, kuinka Voimauttavan valokuvan menetelmän työote ohjaa mentoria löytämään molemmille osapuolille palkitsevan ja molempien voimautumista tukevan katsomisen tavan.

Menetelmän ytimessä on lempeä katse itseä ja toista kohtaan sekä kyky asettua toiselle ihmiselle arvostavaksi, ei-tietäväksi peiliksi.

Vertaismentorit ovat itse vasta löytämässä vastauksia omalle polulleen ja yksi suuri kysymys on ymmärtää, että toinen ihminen ei koskaan muutu yhteiskunnan tai auttajan haluaman kaltaiseksi.  Vertaismentorihankkeessa nuoret aikuiset saavat ensin itse kokea nähdyksi tulemisen syvästi minuutta sekä yhteyden tunnetta toisiin ihmisiin korjaavan voiman, ennen kuin he asettuvat toisen ihmisen lempeiksi peileiksi.

Voimauttavan valokuvan menetelmää sovelletaan laajasti kohtaamistyön aloilla ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. Miina Savolainen on palkittu menetelmän kehittämistyöstä muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla sekä Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla. Rakastetun, Maailman ihanin tyttö -lastensuojeluprojektin näyttely vieraili Turussa, Wäinö Aaltosen museossa 2008. Koulutus kestää kaksi kuukautta syyskuun lopusta marraskuun loppuun. Mukana koulutuksessa on kuusi nuorta, jotka koulutukseen osallistumisen lisäksi antavat arvokasta palautetta, jonka pohjalta koulutusta voidaan edelleen kehittää ja monipuolistaa.

Vertaismentorit ovat tutustuneet toisiinsa ja aloittaneet oman tarinansa työstämisen oman pohdinnan ja valokuvaseikkailun myötä. Viime viikolla vertaismentoritoimintaa päästiin esittelemään myös kansainväliseen School to Work-seminaariin. Vertaismentorointi toimintaa on tarkoitus jatkaa koko hankkeen ajan 2023 asti ja kouluttaa myös muita halukkaita toimijoita tarjoamaan vertaismentorointikoulutusta.

Kirjoittaja Auli Hirvensalo-Mattila toimi projektipäällikkönä Diakonissalaitoksen VamosSampo-hankkeessa Turussa.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: