Yhdenvertaisuustyöpajat: Työkaluja moniperusteisen syrjinnän käsittelyyn

16.9.2021

Kun ihminen joutuu syrjityksi useammasta kuin yhdestä syystä, on kyse moniperusteisesta syrjinnästä. Intersektionaalisuus kiinnittää huomiota juuri identiteetin monimuotoisuuteen ja risteäviin eroihin – siihen, kuinka ihmisen asemaan yhteiskunnassa ja yhteisöissä vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten sukupuoli, yhteiskuntaluokka, ikä, etnisyys ja seksuaalinen suuntautuminen. Tällä hetkellä moniperusteista syrjintää tunnetaan ja tunnistetaan vielä huonosti, minkä vuoksi sitä on vaikeaa torjua. Värikäs taulu.

Diakonissalaitos kutsuukin syrjintäkysymyksistä kiinnostuneita ja niitä arjessaan tai työssään kohtaavia kolmeen työpajaan etsimään tukea ja työkaluja siihen, kuinka eri ammatillisista taustoista käsin ja erilaisen aktivismin tai syrjintää kokevien ihmisten näkökulmasta moniperusteiseen syrjintään voidaan tarttua. Kuinka tapauksia raportoidaan sekä käsitellään, ja kuinka uhreja tuetaan kohti toimijuutta ja yhdenvertaisuutta?

Työpajat toteutetaan osana Intersect Voices in Europe -hanketta.

Kuinka tunnistaa ja tarttua moniperusteisen syrjinnän haasteeseen?

Torstaina 21.10. klo 10-13.00

Ensimmäinen työpajamme on tarkoitettu erityisesti vähemmistöryhmiin kuuluville ihmisille sekä järjestöille ja yhteisöille (aktivistit, kansalaisjärjestöjen toimijat, kokemusasiantuntijat), jotka tekevät työtä vähemmistöryhmien ihmisoikeuksien toteutumisen äärellä. Työpajassa etsitään työkaluja intersektionaalista syrjintää kokevien yhdenvertaisuuden edistämiseksi, käydään läpi syrjinnästä raportointia ja pohditaan sitä, millaisia muutoksia säädöstasolla tarvittaisiin, jotta moniperusteisuus voitaisiin huomioida paremmin.

Yhtenä työpajan lähtökohtana ovat erityisesti romaninaisten syrjintäkokemukset eri EU-maissa. Esimerkiksi vailla vakinaista asuntoa elävät romaninaiset kohtaavat syrjintää paitsi asuntomarkkinoilla ja sukupuolensa vuoksi, myös työmarkkinoilla – ja etnisyytensä vuoksi heihin yhdistetään rodullistavia stereotypioita. Työpajassa etsitään välineitä vastaavien tilanteiden torjumiseksi. Kouluttajina toimivat yhdenvertaisuus- ja syrjintäasioihin perehtynyt juristi Heidi Lempiö sekä Intersect Voices -hankkeen työntekijä Marjaana Toiviainen.

Ilmoittaudu työpajaan tästä linkistä.

Kuinka moniperustainen syrjintä näkyy oikeuskäytännössä?

Perjantaina 22.10. klo 10-13.00

Toinen työpaja on suunnattu erityisesti juristeille ja siinä käsitellään moniperustaista ja risteävää syrjintää koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Tavoitteena on vahvistaa moniperusteisen ja risteävän syrjinnän tunnistamista oikeuspalveluissa ja oikeussuojakeinojen tehokkaampaa käyttöä syrjintää vastaan. Työpajassa on tarkoitus keskustella myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä strategisen litigaation avulla.

Moniperusteisuutta tarkastellaan erityisesti eri romaniyhteisöjen kannalta keskeisten oikeuksiin pääsyyn liittyvien kysymysten ja syrjintätilanteiden näkökulmasta. Työpajaan liitetään aktivisti- ja järjestökentän näkökulmia moniammatillisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Kouluttajana toimii yhdenvertaisuus- ja syrjintäasioihin perehtynyt juristi Heidi Lempiö. Intersect Voices –projektista mukana on Marjaana Toiviainen.

Ilmoittaudu työpajaan tästä linkistä.

Liittolaisuus, kampanjointi ja vaikuttamistyö

Maanantaina 25.10. klo 13-16

Kolmas työpaja on tarkoitettu järjestötoimijoille ja aktivisteille sekä muille syrjinnänvastaisesta toiminnasta kiinnostuneille. Työpajan aiheena on intersektionaalisuuteen liittyvä vaikuttamistyö ja viestintä. Yhtenä painopisteenä on liittolaisuus: kuinka tarttua moniperusteisen syrjinnän haasteisiin, jos ei itse kuulu kyseiseen, syrjittyyn vähemmistöön? Kuinka huomioida omat etuoikeudet ja käyttää niitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi? Samalla pohditaan intersektionaalisuuden huomioimista kampanjoinnissa sekä vaikuttamistyössä.

Työpajassa julkaistaan myös Intersect Voices -hankkeessa tuotettu, intersektionaalisuutta käsittelevä englanninkielinen koulutusmateriaali työpajan osallistujien ja heidän taustayhteisöjensä käyttöön. Kouluttajana toimii Intersect Voices in Europe -hankkeen työntekijä Marjaana Toiviainen.

Ilmoittaudu työpajaan tästä linkistä.

Lue lisää Intersect Voices -hankkeesta

Euroopan Unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -rahoitusohjelma (REC) logo.

Intersect Voices -hankkeen logo.

 

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: