Yhdessä kohti parempaa työelämää

Rahoittajien logot: Euroopan unioni ja Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

Töihin pääseminen voi tuntua nuoresta haastavalta erityisesti poikkeusaikana, mutta työssäjaksamisen ja työelämätaitojen kanssa voi olla haastetta myös jo työssä olevilla nuorilla. Diakonissalaitoksen Vamos, Restel Oy ja Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ovat yhdessä tarttuneet haasteeseen edistää parempaa työelämää nuorille Yhdessä työhön -hankkeella.

Kädenpuristus.

Työllisyysasteen parantamiseksi tarvitaan rekrytointia helpottavia toimia, mutta samalla on myös vahvistettava jo työssä olevien nuorten kykyä toimia ja olla osallisena työelämässä. Monet työnantajat haluavat nuoria työntekijöitä palvelukseensa ja osaksi työyhteisöjä. He myös tunnistavat sen, että uuden sukupolven edustajat kokevat työelämän eri tavoin ja heidän odotuksensa työnantajaa kohtaan voivat poiketa vanhemmista ikäpolvista.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Yhdessä työhön -hankkeen tavoitteena on helpottaa nuorten työhön pääsemistä ja siihen kiinnittymistä. Lisäksi tuetaan nuoria esimiehiä, jotka ovat avainasemassa monien nuorten työhistorian alkutaipaleella.

Nuorten tuentarve kartoitetaan

Vamos tarjoaa valmennuksellista tukea kohti kuntoutusta, koulutusta ja työelämää 16–29-vuotiaille nuorille yhdeksällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhdessä työhön -hanke tarjoaa uravalmennusta nuorille.

Uudessa hankkeessa Vamos jalkautuu Burger Kingin ravintoloihin ja hoivapalveluja tarjoavan Diakonissalaitoksen Hoivan yksiköihin Helsingissä ja Järvenpäässä. Toimipaikoissa selvitetään, minkälaista tukea nuoret työntekijät ja nuoret esimiehet tarvitsevat arjen työssä ja miten työpaikat voisivat paremmin vastata nuorten työnhakijoiden tarpeisiin ja toiveisiin. Yhdessä työnantajien kanssa kokeillaan haastekohtiin erilaisia toimintamalleja, joista toimivimmat jäävät osaksi yrityksen toimintakulttuuria ja -tapaa.

Turvallinen polku työelämään

Monella alalla on pulaa työntekijöistä, niin nuorista kuin vanhemmistakin. Hankkeen yhteistyökumppani Restelin HR-johtaja Marika Mäkelä nostaa esille työnantajan työvoiman tarpeen lisäksi myös vastuun varsinkin nuoria työllistettäessä.

“Haluamme omalta osaltamme olla mahdollistamassa nuorten turvallisen polun työelämään. Monet nuoret, jotka meille työllistyvät, ovat elämänsä ensimmäisessä työpaikassa. Se jos joku luo meille työnantajana vastuuta siihen, että kaikki mitä me teemme, sanomme ja olemme, on varmasti oikein joka kantilta katsottuna”, Marika Mäkelä sanoo ja jatkaa:

“Haluamme luoda jokaiselle edellytykset toimia millaisissa vain työelämän tehtävissä tulevaisuudessa. Ravintola-ala on potentiaalinen paikka oppimiselle, kun täällä oppii laidasta laitaan tärkeitä taitoja asiakaspalvelua, myyntityötä, esimiestyötä ja tiimityöskentelytaitoja.”

Haasteena Marika Mäkelä näkee sen, että nuoret eivät välttämättä viihdy pitkään tällä alalla.

“Se on meidän vain hyväksyttävä ja nautittava siitä matkasta, jonka me olemme heidän kanssaan saaneet toimia.” Mäkelä summaa.

Tunnistetaan erilaiset elämäntilanteet

Vamoksen valmennuksellinen työote soveltuu niin työelämään haluavien kuin siellä jo olevien tukemiseen. Työelämän pirstaloituessa kuka tahansa voi olla välillä työssä ja työttömänä sekä tarvita ulkopuolista apua työelämään pääsyyn tai työelämätaitojen harjoittamiseen.

“Työttömät ja työsuhteissa olevat nuoret ovat samanlaisia, he niin kuin muutkin voivat kaivata tukea eri tilanteissa. Nykytyöelämässä nuoret myös odottavat esimiehiltään ja työnantajaltaan valmiuksia tukea erilaisissa elämäntilanteissa. On huippua päästä yhdessä nuoria työllistävien työnantajien kanssa kokeilemaan ja luomaan uusia malleja työsuhteen eri tilanteisiin”, innostuu projektipäällikkö Jenni Oliveira.

Kaikki hyötyvät

Diakonissalaitoksen Hoivan kotihoidon palvelualuejohtaja Tuija Kanto-Hannula näkee yhteistyön tuovan hyötyjä niin nuorille kuin Hoivalle.

”Hoiva-alalla tarve työntekijöistä on suuri myös tulevaisuudessa. Haluamme olla mukana innostamassa nuoria ja tutustuttaa heitä siihen, millaista työ on ikäihmisten parissa. Nuorten avulla haluamme myös itse kehittää ja kehittyä”, Tuija Kanto-Hannula toteaa.

“Yhteistyön kautta toivomme oppivamme ymmärtämään heidän tarpeitaan paremmin: mitä kautta he etsivät harjoittelu- ja työpaikkoja, millaista perehdytystä ja tukea he kaipaavat sekä mitä he työnantajalta odottavat. Samalla kun opimme toisiltamme, luomme nuorille työmahdollisuuksia ja saamme toivottavasti uusia työntekijöitä joukkoomme.”

Yhdessä työhön -hanke toimii ajalla 2/2020–6/2021, ja se saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahasto ESR:n rakennerahastosta, Diakonissalaitokselta, Diakonissalaitoksen Hoivalta ja Tradekalta.

Yhteystiedot

Petri Niinisalo, valmentaja
puh. 050 595 1258
petri.niinisalo@hdl.fi

Suzanne Maysonet, valmentaja
puh. 050 436 7943
suzanne.maysonet@hdl.fi

Jenni Oliveira, projektipäällikkö
puh. 050 412 1400
jenni.oliveira@hdl.fi

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: