Rinnekoti: Yhdessä taitaen pitkin työllistymisen polkua!

3.12.2019

Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.

 

Rinnekoti  on mukana osatoteuttajana hankkeessa Yhdessä taitaen (2019-2021). Rinnekodin kohderyhmänä ovat vammaiset, kehitysvammaiset ja autisminkirjon henkilöt. Heidän osallisuutensa yhteiskunnassa ei toteudu täysimääräisesti, tasavertaisesti, eikä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Osalla Rinnekodin kohderyhmistä on luku-, numero-, sekä viestintäteknisiin perustaitoihin liittyviä puutteita. Nämä hankaloittavat tai estävät heidän pääsynsä ja kiinnittymisensä opintoihin, työpoluille tai työelämään. Usein henkilöillä on haasteita myös sosiaalisissa taidoissa.

Työelämä taitoja keskusteluin ja harjoituksin

Rinnekodin kohderyhmä koostuu Kornetin työhönvalmennuksen asiakkaista, jotka ovat iältään noin 25 – 40 -vuotiaita. Ensimmäinen pilotti on Yhdessä taitaen -ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kahtena päivänä viikossa. Ryhmässä harjoitellaan työelämätaitoja keskustellen ja tehden aiheeseen liittyviä harjoituksia. Tärkeä osa ryhmätoimintaa ovat myös tutustumiset eri työpaikkoihin ja pienryhmissä tapahtuvat eri alojen harjoittelut. Asiakkaiden voimavarojen ja tuen tarpeen arvioinnissa hyödynnämme mm. Ruori-toimintakykymittaria yhdessä asiakkaiden kanssa.

Uusia väyliä työelämään

Välillisenä kohderyhmänä on myös työelämä, jonne yritetään avata uusia väyliä. Tällä hetkellä työnantajilta puuttuu valmiuksia vastata vaikeasti työllistyvien tarpeisiin. Yritykset tarvitsevat tukea sekä osaamisen ja ymmärryksen lisäämistä, jotta valmiudet tukea asiakaskuntaamme paranisivat. Pyrimme kehittämään yritysyhteistyötä koulutuksilla sekä järjestämällä asiakkaillemme työharjoitteluja ja yritysvierailuja.

Yhdessä taitaen on ESR-rahoitteinen hanke (1.10.2019-28.2.20121), jonka tavoitteena on lisätä elinikäisiä oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille. Päätoteuttaja on Diakonissalaitoksen Vamos. Hankkeen osatoteuttajia ovat Rinnekoti, Turun Kristillinen opisto, sekä Invalidisäätiön Ammattiopisto Live.

 

Mikä on hanke Yhdessä taitaen? Lue lisää Turun kristillisen opiston hankkeesta Lue lisää ammattiopisto Liven hankkeesta Tässä Vamoksen hanketavoitteista

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: