”Lähdemme rakentamaan kestäviä ratkaisuja” – uusi hanke käyntiin Rovaniemellä

Kaksi logoa: Euroopan unionin ja ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.Usean toimijan yhteishankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa yhteistyömalleja, joissa julkinen ja kolmas sektori toteuttavat matalan kynnyksen palveluita yhdessä. Erityisenä painotuksena on tavoittaa nuoria, jotka ovat jumiutuneet kotiin, eivätkä kiinnity tarvitsemiinsa palveluihin.

 

Toiminnassa tuetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 16-29-vuotiaiden nuorten toiminta-, työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia yhdessä kokeilukulttuuria hyödyntäen.  Toiminnan tavoitteena on tunnistaa entistä paremmin koulutuksen, työelämän sekä tarvitsemiensa palveluiden ulkopuolella olevien nuorten tarpeet varhaisessa vaiheessa. Hanke saattaa yhä useamman rovaniemeläisen nuoren tarvitsemiinsa palveluihin ja etenemään tavoitteellisesti kohti koulutusta ja työtä. Hankkeessa valmistuu kohderyhmää palveleva palveluintegraatioon pohjautuva toiminnallinen ja strategiseen johtamiseen kytkeytyvä yhteistyörakenne.

Jokaiselle toiminnassa mukana olevalle nuorelle etsitään hänen elämäntilanteeseensa sopivat ja häntä parhaalla tavalla tukevat palvelut

Hankkeen tuloksena 200 kohderyhmään kuuluvaa nuorta on osallistunut hankkeeseen ja heistä 52% on edennyt työllisyys- ja koulutuspoluille tai kuntouttaviin palveluihin. Lyhyellä aikavälillä työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt hankkeen toimintaympäristössä. Pitkällä aikavälillä uudet toimintatavat leviävät edistäen palveluintegraatiota ja tehokkaampia palveluita kohderyhmälle.

Yhteisesti kehitetyssä ja toteutetussa toimintamallissa edellytykset aidon palveluintegraation toteutumiselle syrjäytymisen ehkäisemiseksi paranevat. Toiminnassa painotetaan erityisesti kolmannen sektorin roolia julkista palvelujärjestelmää täydentävänä elementtinä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Yhteiskehittäminen ja työparimallit ovat keskeisessä roolissa siirryttäessä tulevaisuudessa yhä maakuntavetoisempaan, mutta toisaalta asiakaslähtöisempään palvelujärjestelmään.

Yhteiskehittämisen kautta eteenpäin

Hanke tuo toimintamallien kehittämiseen entistä vahvemman yhteiskehittämiseen perustuvan työmuodon, jossa eri toimijoiden roolit ja painotukset kohderyhmän suhteen kirkastuvat yhteisen tekemisen ja toiminnan kautta entistä selkeämmin. Näin toimijat voivat yhdessä sujuvoittaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien nuorten tavoittamisen sekä jatkopoluille ohjaamisen metodeja ja kattaa palvelujärjestelmän aukkokohtia.

Hankkeessa mukana olevat järjestöt ja Rovaniemen kaupunki pääsevät vertailukehittämään toimintamalleja palveluiden ulkopuolelle olevien nuorten tueksi. Hankkeen toiminta ja tavoiteltavien tulosten saavuttaminen edellyttävät aikaisempaa tiiviimpää linkittymistä olemassa oleviin verkostoihin. Tämä mahdollistaa osaltaan hallitun ja laaja-alaisen kehittämistyön, toisilta oppimisen ja parhaiden käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen. Lisäksi hanke ehkäisee päällekkäisen kehittämistyön toteuttamisen ja hyödyntää eri kehittyjäryhmien keskinäisen synergian. Yhteistyötä tehdään alueen kaikkien nuorten parissa toimivien tahojen kanssa, Ohjaamon, Lapin sairaanhoitopiirin, oppilaitoksien ja yrityksien parissa. ”Sirpaleisen nuorten palvelukentän eheyttäminen on yhteinen tavoitteemme. Lähdemme rohkeasti kokeilemaan uusia yhteistyömalleja nuorten tukemiseksi.”, toteaa Rovaniemen Vamoksen lähiesimies, projektipäällikkö Minna Kestilä-Suopajärvi.

Vahvistumisen polulla jokainen kulkee omaa tahtia

Palveluiden ulkopuolella olevilla nuorilla on usein korkea kynnys lähteä palveluita tarjoavien tahojen luokse. Yhdessä Osallisuuteen -hanke vastaa myös tähän haasteeseen. Lähdemme yhdessä pohtimaan niitä keinoja, joilla poistamme näitä kynnyksiä. Asiantuntijoita tässä toimivat nuoret, joilla on kokemusta moninaisista elämän haasteista. Nuorilla itsellään on juuri sitä oikeaa tietoa siitä, miten voisimme auttaa heitä parhaiten.

Hankkeessa kehitetään kotiin annettavaa valmennusta, yksilövalmennusta ja ryhmävalmennusta. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeesta ja toiveesta. Nuori itse määrittää valmennuksen sisällön. Valmennus keskittyy alussa luottamuksen syntymiseen, nuoren jaksamiseen, mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja hoidon tukemiseen yhteistyössä hoitotahon kanssa. Tarvitaan pitkäkestoista intensiivistä valmennusta, jonka aikana jokainen nuori saa vahvistua rauhassa. ”Tälle vahvistumisen polulle voimme lähteä kehittämään työparein nuorten kanssa uusia toimintamalleja”, kertoo Minna Kestilä-Suopajärvi.

Alueellisen kehittämishankkeen (2019–2020) toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR). Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Nuorten Ystävien kanssa.

 

Lisätietoja:

Minna Kestilä-Suopajärvi
projektipäällikkö, Helsingin Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi,
puh. 050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Sanna Laine
kehittämispäällikkö, Nuorten Ystävät
puh. 044 5512 408, sanna.laine@nuortenystavat.fi

Mirja Kangas
palvelualuepäällikkö, lapsiperheiden palvelut, Rovaniemen kaupunki
puh. 040 6609720, mirja.kangas@rovaniemi.fi

 

Lue myös uutinen Rovaniemellä rakennetaan nuorilähtöisiä palveluja yhdessä eri toimijoiden kesken

Yhteishankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa yhteistyömalleja, joissa julkinen ja kolmas sektori toteuttavat matalan kynnyksen palveluita yhdessä. Toiminnassa tuetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 16-29-vuotiaiden nuorten toiminta-, työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia yhdessä kokeilukulttuuria hyödyntäen. Erityisenä painotuksena on tavoittaa nuoria, jotka ovat jumiutuneet kotiin, eivätkä kiinnity tarvitsemiinsa palveluihin.

 

Toiminnan tavoitteena on tunnistaa entistä paremmin koulutuksen, työelämän sekä tarvitsemiensa palveluiden ulkopuolella olevien nuorten tarpeet varhaisessa vaiheessa. Hanke saattaa yhä useamman rovaniemeläisen nuoren tarvitsemiinsa palveluihin ja etenemään tavoitteellisesti kohti koulutusta ja työtä. Hankkeessa valmistuu kohderyhmää palveleva palveluintegraatioon pohjautuva toiminnallinen ja strategiseen johtamiseen kytkeytyvä yhteistyörakenne.

Jokaiselle toiminnassa mukana olevalle nuorelle etsitään hänen elämäntilanteeseensa sopivat ja häntä parhaalla tavalla tukevat palvelut

Hankkeen tuloksena 200 kohderyhmään kuuluvaa nuorta on osallistunut hankkeeseen ja heistä 52% on edennyt työllisyys- ja koulutuspoluille tai kuntouttaviin palveluihin. Lyhyellä aikavälillä työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt hankkeen toimintaympäristössä. Pitkällä aikavälillä uudet toimintatavat leviävät edistäen palveluintegraatiota ja tehokkaampia palveluita kohderyhmälle.

Yhteisesti kehitetyssä ja toteutetussa toimintamallissa edellytykset aidon palveluintegraation toteutumiselle syrjäytymisen ehkäisemiseksi paranevat. Toiminnassa painotetaan erityisesti kolmannen sektorin roolia julkista palvelujärjestelmää täydentävänä elementtinä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Yhteiskehittäminen ja työparimallit ovat keskeisessä roolissa siirryttäessä tulevaisuudessa yhä maakuntavetoisempaan, mutta toisaalta asiakaslähtöisempään palvelujärjestelmään.

Yhteiskehittämisen kautta eteenpäin

Hanke tuo toimintamallien kehittämiseen entistä vahvemman yhteiskehittämiseen perustuvan työmuodon, jossa eri toimijoiden roolit ja painotukset kohderyhmän suhteen kirkastuvat yhteisen tekemisen ja toiminnan kautta entistä selkeämmin. Näin toimijat voivat yhdessä sujuvoittaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien nuorten tavoittamisen sekä jatkopoluille ohjaamisen metodeja ja kattaa palvelujärjestelmän aukkokohtia.

Hankkeessa mukana olevat järjestöt ja Rovaniemen kaupunki pääsevät vertailukehittämään toimintamalleja palveluiden ulkopuolelle olevien nuorten tueksi. Hankkeen toiminta ja tavoiteltavien tulosten saavuttaminen edellyttävät aikaisempaa tiiviimpää linkittymistä olemassa oleviin verkostoihin. Tämä mahdollistaa osaltaan hallitun ja laaja-alaisen kehittämistyön, toisilta oppimisen ja parhaiden käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen. Lisäksi hanke ehkäisee päällekkäisen kehittämistyön toteuttamisen ja hyödyntää eri kehittyjäryhmien keskinäisen synergian. Yhteistyötä tehdään alueen kaikkien nuorten parissa toimivien tahojen kanssa, Ohjaamon, Lapin sairaanhoitopiirin, oppilaitoksien ja yrityksien parissa. ”Sirpaleisen nuorten palvelukentän eheyttäminen on yhteinen tavoitteemme. Lähdemme rohkeasti kokeilemaan uusia yhteistyömalleja nuorten tukemiseksi.”, toteaa Rovaniemen Vamoksen lähiesimies, projektipäällikkö Minna Kestilä-Suopajärvi.

Vahvistumisen polulla jokainen kulkee omaa tahtia

Palveluiden ulkopuolella olevilla nuorilla on usein korkea kynnys lähteä palveluita tarjoavien tahojen luokse. Yhdessä Osallisuuteen -hanke vastaa myös tähän haasteeseen. Lähdemme yhdessä pohtimaan niitä keinoja, joilla poistamme näitä kynnyksiä. Asiantuntijoita tässä toimivat nuoret, joilla on kokemusta moninaisista elämän haasteista. Nuorilla itsellään on juuri sitä oikeaa tietoa siitä, miten voisimme auttaa heitä parhaiten.

Hankkeessa kehitetään kotiin annettavaa valmennusta, yksilövalmennusta ja ryhmävalmennusta. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeesta ja toiveesta. Nuori itse määrittää valmennuksen sisällön. Valmennus keskittyy alussa luottamuksen syntymiseen, nuoren jaksamiseen, mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja hoidon tukemiseen yhteistyössä hoitotahon kanssa. Tarvitaan pitkäkestoista intensiivistä valmennusta, jonka aikana jokainen nuori saa vahvistua rauhassa. ”Tälle vahvistumisen polulle voimme lähteä kehittämään työpariuksin nuorten kanssa uusia toimintamalleja”, kertoo Minna Kestilä-Suopajärvi.

Alueellisen kehittämishankkeen (2019–2020) toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR). Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Nuorten Ystävien kanssa.

 

Lisätietoja:

Minna Kestilä-Suopajärvi, projektipäällikkö, Helsingin Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi, 050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Sanna Laine, kehittämispäällikkö, Nuorten Ystävät, 044 5512 408, sanna.laine@nuortenystavat.fi

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, lapsiperheiden palvelut, Rovaniemen kaupunki, 040 6609720, mirja.kangas@rovaniemi.fi

 

Lue myös uutinen Rovaniemellä rakennetaan nuorilähtöisiä palveluja yhdessä eri toimijoiden kesken

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit