Yhteiseen kertomukseen pääsevät kaikki, kirjoittaa Ilkka Kantola

12.6.2020

Meille jokaiselle on äärimmäisen tärkeää, että koemme olevamme arvokkaita. Kaikille sen tunteen kokeminen ei ole itsestään selvyys. Toimialajohtaja Ilkka Kantola kertoo blogissa, miten tehtävämme Diakonissalaitoksella on osoittaa, että on olemassa kertomus, johon kaikki pääsevät mukaan.

Ilkka Kantola, henkilökuva.

Muutama vuosi sitten mikkeliläisen päiväkodin pihalle oli ilmestynyt kyltti, jossa luki: ”Lopetathan puhelusi ja valmistaudut päiväsi tärkeimpään tapaamiseen.” Viesti oli tarkoitettu vanhemmille, kun he tulevat noutamaan lasta päiväkodista.

Kyltissä oleva oivallus kuvastaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden erinomaista ammattitaitoa. Sen ydinasioihin kuuluu kyky katsoa asioita lapsen näkökulmasta. Kyky tehdä pitkin päivää havaintoja lapsen toiveista ja odotuksista, iloista, pettymyksistä ja suruista. Lapsi kaipaa tulevansa nähdyksi. Lapsi toivoo, että hänestä ollaan kiinnostuneita. Hän odottaa, että häntä rakastetaan. Lapsen hyvinvoinnille on äärimmäisen tärkeätä, että hän kokee olevansa arvokas.

Tällaisen kokemuksen syntymiseen tarvitaan toisen ihmisen aitoa ja sataprosenttista läsnäoloa lapselle. Tällaisen kokemuksen estää erityisesti se, jos lapselle kaikkein tärkein ihminen ei ole läsnä silloinkaan, kun eron jälkeen kohdataan. Mikkeliläisessä päiväkodissa oli oivallettu, että hetki, jolloin vanhemmat noutavat lapsensa päiväkodista, on päivän tärkein arvon luomisen hetki. Se on päivän tärkein tapaaminen, koska siinä on mahdollisuus vahvistaa lapsen kokemusta omasta arvostaan ja merkittävyydestään.

Jokainen on arvokas

Kun Diakonissalaitoksella strategiassamme nostamme osallisuuden yhdeksi tavoitteeksi ja muutosvoimaksi, taustalla on sama oivallus kuin mikkeliläisellä päiväkodilla. Lapsen, nuoren ja myös aikuisen hyvinvoinnille on äärimmäisen tärkeätä, että hän kokee olevansa arvokas. Arvokas ainutkertaisena ja erityisenä jo ennen kuin on saanut aikaan mitään, mikä lisäisi hänen arvoaan toisten silmissä. Merkittävä siksi, että hän on, ei siksi, mitä hän on saanut aikaan tai mihin hän kykenee tai minkälaisesta taustasta hän tulee.

Keskeistä työssämme on toisten ihmisten kohtaaminen. Nämä kohtaamiset ja tapaamiset ovat strategista ydintä, joissa tapahtuu se arvonlisäys, jota varten Diakonissalaitos on olemassa. Olemalla aidosti ja kokonaan läsnä näissä kohtaamisissa, me annamme jotain itsestämme ja saamme jotain itsellemme. Tässä kohtaamisen ja jakamisen tilanteessa tulemme osallisiksi toisistamme, kuljemme hetken samaa matkaa. Olemme muutaman kappaleen tai muutaman luvun verran osana yhteistä kertomusta.

Heikommassa asemassa olevat työn keskiössä

Diakonissalaitoksen strateginen valinta on keskittyä työhön niiden ihmisten parissa, joita yhteiskunnassamme ei oikein haluttaisi ottaa mukaan yhteiseen kertomukseen. Voimakkaiden, kyvykkäiden, lahjakkaiden ja menestyneitten kertomukseen. Siihen kertomukseen, jossa yksilön arvo ja merkitys syntyy omista ponnistuksista ja onnistumisista. Siihen kertomukseen, jossa jokainen on oman onnensa seppä. Diakonissalaitoksella työnämme on kohdata ihmisiä, jotka eivät koskaan päässeet sepän pajaan edes harjoittelemaan. Tehtävämme on osoittaa, että on olemassa kertomus, johon hekin pääsevät mukaan. Se on kertomus, jossa jokaisella on ihmisarvoinen elämä.

Kirjoittaja Ilkka Kantola oli Diakonissalaitoksen Diakonia ja sosiaalinen vastuu toimialan toimialajohtaja. Hän jäi eläkkeelle 28.2.2022. 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: