Helsingin Diakonissalaitos välittää, vaikuttaa ja saa aikaan uutta.

Helsingin Diakonissalaitos (HDL) on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ja vahva vaikuttaja. Tehtävämme on rakentaa jokaiselle mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään.

Työmme alkoi 150 vuotta sitten. Tänään yhteiskunnallisessa konsernissamme työskentelee yli tuhat ammattilaista ja satoja vapaaehtoisia. Toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla toteutamme perustehtäväämme, työtä ihmisarvoisen huomisen puolesta. ​

220x240 lahjoita auta nuoria2017jouluna

Jo 150 vuoden ajan HDL on ollut luomassa uusia ratkaisuja niillä yhteiskunnan alueilla, joilla ihmiset syystä tai toisesta uhkaavat jäädä palvelujen ulkopuolelle.