Kerjlinen

Hätämajoitus jatkuu Hermannissa ja Munkkisaaressa

Helsingin Diakonissalaitos ja Helsingin seurakuntayhtymä jatkavat asunnottomille tarkoitettua hätämajoitusta Helsingin Hermannissa ja Munkkisaaressa. Toiminnalle on selkeä tarve, sillä majoitukseen hakeutuu joka yö jopa yli sata ihmistä.

Diakonissalaitoksen Munkkisaaren kiinteistössä tilapäinen majoitustoiminta on jatkunut keskeytyksettä viime marraskuun alkupuolelta lähtien, mutta Hermannin diakoniatalossa majoitus on ollut jonkin aikaa katkolla. Nyt tilapäistä majoitusta voidaan jatkaa kaupungin järjestöavustuksella jälleen molemmissa toimipisteissä huhtikuun puoleenväliin saakka. Hermannin diakonitalon hätämajoitus aukeaa 31.1. Majoitus on auki iltayhdeksästä aamuseitsemään.

Diakonissalaitos toimii hätämajoituksen järjestäjänä ja toteuttaa sitä yhteistyössä Helsingin seurakuntien kanssa ja vapaaehtoistyöntekijöiden tuella.

– Tämä ratkaisu toteuttaa hyvää kumppanuutta ja tarjoaa välttämättömän lisäkapasiteetin ainakin talvikauden yli, diakoniajohtaja Jarmo Kökkö Diakonissalaitokselta toteaa.

Kahden majoituspaikan työnjakoa on linjattu siten, että Munkkisaareen ohjataan ensisijaisesti eurooppalaista liikkuvaa väestöä ja Hermanniin suomalaisia ja paperittomia. Toistaiseksi hätämajoitukseen on hakeutunut vain muutamia paperittomia.

Hätämajoituksessa yöpyville tarjotaan tukea ja neuvontaa. Helsingissä hätämajoituksen tarvitsija voi hakeutua virka-aikana kaupungin sosiaalityön ja -ohjauksen palvelupisteisiin ja virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen.


Majoitustilojen osoitteet:

Hermannin diakoniatalo, Hämeentie 73, 00550 Helsinki
Munkkisaaren toimintakeskus, Munkkisaarenkatu 16, 00150 Helsinki


26.1.2017