695 Hirundo vierailu 20170524 1

Hirundon projektipäällikkö Anca Enache esitteli liikkuvalle romaniväestölle suunnattuja palveluja EU:n perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flahertylle. 

EU:n perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flaherty vieraili Hirundossa

”On häpeällistä, että vuonna 2017 vihapuhe ja romanivastaisuus ovat edelleen laajasti hyväksyttyjä eri puolilla Eurooppaa”, sanoi Euroopan unionin perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flaherty Helsingin Diakonissalaitoksen liikkuvan väestön päiväkeskus Hirundossa.

EU:n perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flaherty vieraili Suomessa viime viikolla. O’Flaherty oli pääpuhuja Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman seminaarissa Helsingissä. O’Flaherty tutustui myös Diakonissalaitoksen päiväkeskus Hirundoon ja tapasi Suomessa oleskelevia liikkuvan väestön romaneja saadakseen heiltä ensikäden tietoa omasta tilanteestaan ja kokemuksistaan.

Michael O’Flaherty muistutti, että romanit ovat Euroopan suurin ja syrjityin vähemmistö. Hän kiinnitti erityistä huomiota tarpeeseen parantaa romaninaisten oikeuksia, koska heidän kokemansa syrjintä on moninkertaista muuhun romaniväestöön verrattuna.

Romanisiirtolaisten ja paperittomien turvapaikanhakijoiden ihmisoikeustilanteen lisäksi Hirundon tapaamisessa keskusteltiin Euroopan Ihmisoikeusviraston alaisesta LERI-hankkeesta ja sen vaikutuksista.

LERI oli osallistava tutkimus- ja toimintahanke, johon Suomen lisäksi osallistui kymmenen muuta Euroopan maata. 22 kaupungissa toteutetussa hankkeessa tarkasteltiin paikallistasolla sitä, mitkä toimenpiteet toimivat ja toisaalta mitkä eivät toimi liikkuvan romaniväestön integraatiossa. LERI-hankkeessa myös lisättiin paikallista toimintaa romanien osallistamiseksi. Suomessa LERI toteutettiin Helsingin yliopiston ja Hirundon toimesta.

Michael O’Flaherty oli mielissään siitä, että useat LERI:n aikana alkunsa saaneet toiminnot edelleen jatkuvat Helsingissä ja että niitä tuetaan niin romaniyhteisön, järjestöjen kuin kuntienkin toimesta. O’Flaherty antoi tunnustusta Hirundon toiminalle ja totesi, että sen työn kautta saadut kokemukset ovat tärkeitä sekä paikallisesti että laajemminkin.

Hirundo – tukea liikkuvalle väestölle


26.5.2017