695 korvaushoito

Diakonissalaitoksen Hoiva toimii vastuullisesti

Tampereen uusi huumehoidon konsepti ja sitä kautta myös Tampereen päihdepalveluyksikkö Breikki on ollut vahvasti otsikoissa kesän aikana. Kritiikki kohdistuu siihen, miten huumehoidot nyt toteutetaan sekä suoraan myös Diakonissalaitoksen Hoivan toimintaan.

Entisten työntekijöiden kritiikki on tullut yllätyksenä ja se on Hoivalle erittäin poikkeuksellista. On selvää, että noudatamme toiminnassa palvelua koskevia lakeja, eettisiä periaatteita, työsuhteiden kelpoisuusmääräyksiä sekä myös työehtosopimusta. Laittomuudet ja epäeettisen toiminnan kiellämme jyrkästi. Sote-alan bisneksessä ei kauaa pärjää, jos ei toimi oikein. Helsingin Diakonissalaitos on tuottanut hyvinvointia ja palveluita jo 150 vuotta ja Hoivakin kohta 15 vuotta.

Mittaamme säännöllisesti sekä asiakastyytyväisyyttä että henkilökunnan työhyvinvointia. Kumpikin ovat kiitettäviä ja Suomen viitearvoa korkeampia. Helsingin Diakonissalaitoksen 100% omistamalle yhteiskunnalliselle yritykselle vastuullisuus ei ole pelkkää sanahelinää. Siksi otamme myös saamamme median välityksellä esitetyn kritiikin erittäin vakavasti. Olemme erittäin pahoillamme, että osalla entisistä työntekijöistämme on epäluottamus toimintaamme kohtaan ja haluamme selvittää jokaisen väitteen taustat ja korjata kaikki mahdolliset puutteet.

Paljon olemme jo korjanneetkin. On myönnettävä, että uuden palvelun käynnistäminen Tampereella ei sujunut hyvin tehtyjen suunnitelmien mukaan. Alussa oli ongelmia, joista suurin osa on kevään aikana korjattu. Asiakkaat siirtyivät palveluun toiselta palveluntuottajalta. Siirtymävaihe suunniteltiin huolella, mutta suuren asiakasmäärän vuoksi kaikki tieto ei ollut uudessa yksikössä saatavilla heti. Hyvä yhteistyö vanhan palveluntuottajan kanssa takasi kuitenkin sen, että lääkemääräykset ja muut tarvittavat tiedot saatiin ajan tasalle. Tällä hetkellä jokaisella asiakkaalla on nimettynä oma työntekijä ja hoitosuunnitelmat ovat ajan tasalla.

Aluehallintoviranomaisen tarkastuskäynnillä toukokuussa 2017 palvelu arvioitiinkin huolella ja mukana oli myös Tampereen kaupungin edustajat. Tarkastuksen tuloksena ei havaittu merkittäviä puutteita. Pyydettiin kiinnittämään huomioita työturvallisuuteen, kirjaamiseen ja omavalvontaa. Nämä asiat ovat tarkastuksen jälkeen laitettu kuntoon.

Miksi yhden yksikön ongelmat ja käynnistysvaikeudet nousevat näin vahvasti julkisuuteen?

Kyseessä on laajempi kysymys. Suomen huume- ja päihdetyö elää nyt sitä murrosta, joka on käyty läpi muissa sosiaalipalveluissa jo aikaisemmin. Myös päihdetyön asiakas siirtyy nyt objektista subjektiksi. Laitoshoidon rinnalle rakennetaan uusia avohoidon toimintamalleja, joissa työntekijät nousevat pois pöydän takaa ja työskentelevät asiakkaan kanssa rinnakkain. Myös tästä on Tampereen Kukaan ei putoa -mallissa on kysymys.

Palveluiden kehittämisen suuntaukset eivät ole vain kansallisia. Myös kansainvälisesti laitoshoidon tarvetta ja vaikuttavuutta arvioidaan entistä tarkemmin ja samanaikaisesti avohoidon palvelut kehittyvät yhä asiakaslähtöisemmiksi. Kuntoutuminen tunnustetaan entistä yksilöllisemmäksi prosessiksi. Asiakaan osallisuutta ja toimijuutta vahvistetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä ja sidosryhmissä. Näitä tavoitteita tuetaan esimerkiksi matalan kynnyksen työtoiminnan ja valmennuksien avulla.

Päihdehoidolla on selkeät tavoitteet ja konseptimme on selkeä. Kyse ei ole kahvin juonnista ja rupattelusta vaan siitä ajatuksesta, kuntoutumiseen tarvitaan yhteisöä, toisia ihmisiä. Tarvitaan hiljalleen rakentuvaa luottamusta toisiin ja itseen, jotta ihminen siirtyy esiin varjosta ja muuttuu aktiiviseksi yhteisön jäseneksi.

Tähän työhön me uskomme. Olemme tehneet sitä monia vuosia Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa. Haluamme olla vahvasti mukana kehittämässä uudenlaista avohoitopalvelua. Tässä mallissa jokaiselle asiakkaalle rakennetaan oma yksilöllinen polkunsa yhteisössä.

On selvää että uusi konsepti herättää kysymyksiä ja myös kritiikkiä. Muutos ja uusien toimintamallien läpivienti ei tapahdu hetkessä. Muutos haastaa ammattilaisia ja se haastaa meitä palvelun tuottajia. Uuden mallin rakentaminen tapahtuu vaiheittain ja sen vaikuttavuutta voidaan arvioida vasta jonkin ajan kuluttua. Matkalla vastaan tulee onnistumisia, mutta myös virheitä ja ongelmia. Niistä voi onneksi kaikista myös voi oppia. Sillä mikäli puutteita havaitaan, ne ratkaistaan ja korjataan.

Keskustelen mielelläni aiheesta lisää ja vastaan kysymyksiinne.

Tapio Tähtinen