695 perhekuntoutus PYY 2017

Perhekuntoutus PYY 20 vuotta: Palvelu auttaa perheitä, joissa on päihdeongelma

Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) Lapsi- ja perhepalveluiden Perhekuntoutus PYY täyttää 20 vuotta. Kuntoutus on suunnattu perheille, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on päihteiden ongelmakäyttöä.

”Toiminnan ideana on tukea vanhemman päihteettömyyttä ja vanhemmuutta, sekä turvata lapsen tai lasten ikätasoinen kasvu ja kehitys", kertoo lähiesimies Markus Karvinen.

Kuntoutuksella vahvistetaan myös perheen arkielämän hallintaa, vanhemmuudessa kehittymistä sekä päihdealakulttuurista ja päihdekeskeisestä elämäntavasta luopumista.

”Kuntoutumisen lähtökohtana on lastensuojelullinen näkemys lapsen edun toteutumisesta, ja tavoitteena on ehkäistä tai purkaa lapsen tai lasten huostaanotto. Vanhempien kohdalla tavoitteena on päihteetön elämäntapa”, Markus Karvinen tiivistää.

Lapsi- ja perhepalveluiden palvelualuejohtaja Leena Leppäsen mukaan päihdeperheiden oikea-aikaisella kuntoutuksella voidaan ehkäistä ylisukupolvista syrjäytymistä.

”Valtaosalla perheistä on lasten huostaanotto voitu purkaa tai huostaanoton uhka on väistynyt. Vanhempien päihteetön elämäntapa on kuntoutuksen aikana vakiintunut ja he ovat löytäneet keinoja ylläpitää päihteettömyyttään. Vanhempien edellytykset integroitua yhteiskuntaan ovat parantuneet ja moni on aloittanut koulutuksen tai päässyt työelämään. Lapsen turvallinen kehitys omassa perheessä on mahdollistunut vanhempien kuntoutumisen myötä”, Leena Leppänen sanoo.

Palvelu syntyi lastensuojelun ja päihdehoidon yhteistyönä

Perhekuntoutus PYY tunnettiin aiemmin nimellä Perheen yhdistetty hoito PYY, ja se syntyi osana Yhteisvastuukeräyksen tuella toteutettua Yhteisvastuu lapsistamme -hanketta 1990-luvun puolivälissä. Espoon Pellaksessa sijainnut Mäntyrinne oli yksi kuudesta lastensuojelulaitoksesta, jossa projektin aikana kehitettiin lastensuojelun avo- ja laitoshuollon välimaastoon sijoittuvia työmuotoja. Mäntyrinteen naapuriin oli samoihin aikoihin muuttanut Vapaaksi Huumeista ry:n huumevieroitusyksikkö, ja pian huomattiin, että sillä ja lastenkodilla oli yhteisiä asiakkaita, päihdehoidossa olevia vanhempia ja heidän sijaishuollossa olevia lapsia. Pellakseen perustettiin työryhmä, joka suunnitteli selkeästi strukturoidun kuntoutusmallin. Se huomioi sekä vanhemman tarvitseman päihdekuntoutuksen että lapsen tarvitseman tuen kasvuun ja kehitykseen.

Varsinaisesti Perheen yhdistetty hoito käynnistyi Raha-automaattiyhdistyksen tukemana projektina huhtikuussa 1997. Ensimmäisen toimintavuoden aikana palvelua markkinoitiin pääkaupunkiseudun kuntiin ja rakennettiin yhteistyötä muihin hoitopaikkoihin, kuten Kalliolan klinikoihin ja HYKSin huumevieroitusyksikköön. Pellaksen yksiköiden ohella yhteistyötä tehtiin HDL:n Kurvin huumepoliklinikan ja Pitäjänmäen Lapsi- ja perhepalveluiden kanssa.

Kuntoutuksen ytimessä yhteisöhoito

Perhekuntoutus PYY on yksilökuntoutusta, jossa päämenetelmänä käytetään yhteisöhoitoa. Kuntoutukseen kuuluvat päivittäiset tapaamiset PYY-yhteisössä sekä erilaiset tehtävät. Perhekuntoutuksen elementtejä ovat muun muassa pari- ja perheistunnot sekä keskustelut lapsen ja vanhemman kanssa. PYY-kuntoutusta on kehitetty yhteistyössä Jyväskylän koulutuskeskuksen kanssa. Suunnittelu ja kehittäminen jatkuvat edelleen työ- ja työnohjausryhmässä.

”Yhteisöhoito on yksilökuntoutusta, jossa menetelmänä on yhteisöhoito. Yhteisöhoidossa asiakkaan osallisuus on tärkeää”, Markus Karvinen muistuttaa.

Terapeuttinen yhteisö on kuntoutusmenetelmä, joka perustuu yhteisön tietoiseen käyttöön kuntoutujan toimintaa peilaavana elementtinä.
Yhteisön luottamuksellinen ilmapiiri ja vertaisten rakentava palaute haastavat tarkkailemaan omaa käyttäytymistä ja valintoja. Yhteisöön kuuluminen ja siinä toimiminen tuottaa muutosta asenteissa, ajattelussa ja toiminnassa.

Kuntoutuksen aikainen vertaistuki on sisäänrakennettu hoitomenetelmään. Yhteisössä on strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma. Asiakkailla on päivittäin ryhmätapaamisia, joissa käsitellään päihteisiin ja vanhemmuuteen liittyviä teemoja. Osa tapaamisista on tehtäväryhmiä, joissa asiakkaat esittävät tekemiään yksilötehtäviä.

Perustamisesta lähtien kuntoutuksen on käynyt läpi noin 200 perhettä. Yleensä he pitävät yhteyttä noin 2 – 3 vuotta ja käyvät kutsuttuina Perhekuntoutus PYYn järjestämissä juhlissa tai tulevat muuten vain kylään. On myös perheitä, jotka tulevat tapahtumiin vuodesta toiseen.

Lue lisää Perhekuntoutus PYYstä

 

4.10.2017

 

Asiakaspaikkakyselyt ja tiedustelut

Leena Leppänen, palvelualuejohtaja
p. 050 502 7603
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Perhekuntoutus PYY
Kyläkirkontie 24, 00370 Helsinki