Kaapeli logo

Kaapeli-yhteisövalmennukset voimauttavat ihmisiä ja rakentavat yhteisöjä

Hyvä elämä on hyvää toimintaa siinä yhteisössä, jossa ihminen elää. Hyvinvoiva ihminen saa kokea olevansa tärkeä yhteisön jäsen sekä arvokas yhteiskunnan toimija. Perheyhteisöt, naapurusto, lähipiirit, työyhteisöt, järjestöt, yhdistykset, kaveripiirit ja harrastukset ovat ihmiselle elämisen, osallistumisen ja toimimisen yhteisöjä.

Mutta voidakseen toimia ja toteuttaa kykyjään ja taitojaan laaja-alaisesti ihmisellä on oltava aitoja mahdollisuuksia toimia yhteisöissään, olivatpa nämä mitä ja missä tahansa.

Hyvän elämän toteutuminen ei ole kiinni vain ihmisestä itsestään, vaan yhteiskunnan sosiaalisilla olosuhteilla ja instituutioilla kuten palveluntuottajilla on merkittävä vaikutus hyvinvoinnin toteutumisessa.

Erityisesti heikompaan asemaan joutuneiden ihmisten oikeudet löytää ja toteuttaa omaa toimijuuttaan pitää taata. Helsingin Diakonissalaitoksen palvelulupaukseen kuuluu, että ihmisiltä ei vaadita elämäntapojen muutosta palvelun tarjoamisen ja osallistumisen ehtona. Jokaisella on vapaus elää omanlaistaan elämää, mutta jokaisella on oikeus myös voimaantua ja kuntoutua. Jokaisella on kyvykkyyksiä, joiden käyttämistä voidaan yhteisöissä tukea. Tilanteissa, joissa toivo on uhattuna, vaaditaan sitoutumista ja uskoa ihmisen mahdollisuuksiin.

Helsingin Diakonissalaitos kehittää ja soveltaa osallistavaa kansalaistoimintaa yhdessä palvelunkäyttäjien ja ympäröivän yhteisön kanssa. Yhteisöjen rakentamisen konkreettisena menetelmänä HDL:llä käytetään muutokseen tähtäävää aikuispedagogista yhteisövalmennusta, Kaapelia. Sen avulla ihmiset voimavaraistuvat ja rakennetaan yhteisöjä, joissa ihmisten on parempi olla.

Henkilöstön ryhmien valmennus aloitettiin vuonna 2009 yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Valmennus perustuu kansainvälisenä yhteistyönä kehitettyyn Cable-yhteisötyömetodiin (Community Action Based Learning For Empowerment). Sen tavoitteena on palvelunkäyttäjien voimaantuminen, osallisuus ja vastuunotto itsestä ja omasta yhteisöstä. Lisäksi Kaapeli uudistaa ja vahvistaa ammatillista yhteisöllisyyttä ja kehittää yhteisörakenteita.

Laaja praktiikka

HDL on tuottanut valmennusmenetelmästä omiin tarkoituksiinsa soveltuvan 4,5-päiväisen version, jota kutsutaan Kaapeliksi. Sen avulla HDL valmentaa sekä henkilökuntaa, asiakkaita että ulkopuolisia kumppaneita. Pelkästään vuoden 2013 aikana HDL:n eri yhteisöissä valmennettiin yhteensä yli 220 henkilöä. Lisäksi HDL:llä toimii 25 valmentajan piiri, joka tapaa säännöllisesti jakaakseen osaamista ja kehittääkseen menetelmää edelleen. Valmennusmenetelmän ABC on koottu valmentajan käsikirjaan.

Kehitämme ja sovellamme osallistavaa kansalaistoimintaa yhdessä palvelunkäyttäjien ja ympäröivän yhteisön kanssa.

Lisätietoja

Kirsti Rinta-Panttila, yhteisövalmentaja
Puh. 050 502 7613
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Cable 1

CABLE-menetelmän lyhyt historia

Yhteisöllisillä menetelmillä on pitkät juuret sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaalialalla yhteisöihin kohdistuvaa työtä on kutsuttu yhdyskuntatyöksi ja yhteisösosiaalityöksi. Perinteen juuret ovat 1900-luvun setlementtiliikkeessä.

Avoin hakemus 2

Kaapelin tarkoitus

Kaapeli voimauttaa palvelunkäyttäjää ja uudistaa sote-ammattilaisuutta. Kaapeli-menetelmä menestyy siellä, missä ihmisten toimijuus on uhattuna.Sote-ala on murroksessa hyvinvointivaltion haasteissa. Tämä on lisännyt uudenlaisten toimintatapojen tarvetta.

Kaapeli a web

Kaapeli rakentaa yhteisöjä

Kaapeli-valmennukset vahvistavat yhteisön luottamusrakenteita ja kasvattavat jaettua sosiaalista pääomaa. Kaapeli antaa kaikille nykypäivän yhteisön jäsenille oikeuden ja mahdollisuuden toimia omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaan yhdessä muiden kanssa.

Kaapeli b web

Kaapeli-menetelmän vaiheet

Yhteisövalmennus koostuu viidestä eri vaiheesta, jotka on kuvattu tällä sivulla. Valmennusprosessi kuvataan sivun lopussa ympyränä, sillä valmennuksen aikana tapahtuva muutos ajatellaan jatkuvana prosessina, jolla ei ole selvää alkua tai loppua.

Matilda Seija

Kaapeli-menetelmän sovelluksia

Kaapeli-menetelmästä on käytössä lukuisia eri sovelluksia. Tämä sivu esittelee muutamia esimerkkejä lyhyesti.

Saimit 7

Kaapeli-julkaisut

Tälle sivulle kerätään päivittyvää kokoelmaa eri Kaapeliin liittyvistä ja sitä käsittelevistä julkaisuista.