695 hdl sisapiha 1

Tätä on Helsingin Diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin muodostavat säätiö ja sen omistamat yhtiöt.

Diakonissalaitokseen kuuluu säätiön omana toimintana diakoniapalvelut ja koulutuspalvelut sekä niitä tukevat palvelut. Lisäksi säätiö omistaa enemmistön Diacor terveyspalvelut Oy:stä ja kokonaan Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n. 

Konsernin palveluksessa on noin 1630 henkilöä, heistä noin puolet työskentelee säätiön eri toimipisteissä. Vuonna 2015 konsernin toiminnan volyymi oli noin 148 miljoonaa euroa.

Vuosikertomukset 2003–2016 löytyvät täältä  

Diakonissa­laitoksella ja sen tytär­yhtiöillä on yhteis­kunnallisen yrityksen merkki. Lue lisää

 

Holmstrom 1

Säätiön hallinto

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja konsernin eri johtoelinten vastuut ja tehtävät pohjautuvat Suomen lakiin, säätiön sääntöihin ja omiin hallinnointiperiaatteisiin.

Tilinpaatos

Talous

Taloudellinen vastuu merkitsee säätiön ja konsernin toiminnan jatkuvuuden turvaamista ja mahdollisimman hyvää vaikuttavuutta.

Diacor magneettik

Tytäryhtiöt

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön merkittävimmät tytäryhtiöt ovat Diacor terveyspalvelut Oy ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy.

695 diadome kadepuristus

HDL:n tapa toimia

Vastuullisuus on Helsingin Diakonissalaitoksen toiminnan perusta. Sille rakentuu HDL:n tapa toimia, hankintaperiaatteet sekä rahoittaja- ja hankeyhteistyö.

henkinen etusivu03

Ympäristövastuu

Konsernin ympäristövastuu kasvaa kristillisestä arvopohjasta, joka korostaa elämän kunnioittamista. Toiminta on niin taloudellisesti, eettisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävää.

Lue lisää...

695 rahalipas3  0563

Kannatusyhdistys

Helsingin Diakonissalaitoksen Kannatusyhdistys (Kannry) on Diakonissalaitoksen toimintaa tukeva yhdistys. 

Lue lisää...