695 hdl sisapiha 1

Tätä on Helsingin Diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin muodostavat säätiö ja sen omistamat yhtiöt.

Diakonissalaitokseen kuuluu säätiön omana toimintana diakonian ja sosiaalisen vastuun toimiala sekä sitä tukevat palvelut. Lisäksi säätiö omistaa kokonaan Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n. 

Konsernin palveluksessa on noin tuhat henkilöä. Vuonna 2016 varsinaisen toiminnan tuotot olivat 147,5 miljoonaa euroa. 

Vuosikertomukset 2003–2016 löytyvät täältä  

Diakonissa­laitoksella ja sen tytär­yhtiöillä on yhteis­kunnallisen yrityksen merkki. Lue lisää

 

Holmstrom 1

Säätiön hallinto

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja konsernin eri johtoelinten vastuut ja tehtävät pohjautuvat Suomen lakiin, säätiön sääntöihin ja omiin hallinnointiperiaatteisiin.

Tilinpaatos

Talous

Taloudellinen vastuu merkitsee säätiön ja konsernin toiminnan jatkuvuuden turvaamista ja mahdollisimman hyvää vaikuttavuutta.

695 Hoivakoti 7

Tytäryhtiö

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja sen tytäryritys, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva, tuottavat yhdessä monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluita.

695 diadome kadepuristus

HDL:n tapa toimia

Vastuullisuus on Helsingin Diakonissalaitoksen toiminnan perusta. Sille rakentuu HDL:n tapa toimia, hankintaperiaatteet sekä rahoittaja- ja hankeyhteistyö.

henkinen etusivu03

Ympäristövastuu

Konsernin ympäristövastuu kasvaa kristillisestä arvopohjasta, joka korostaa elämän kunnioittamista. Toiminta on niin taloudellisesti, eettisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävää.

Lue lisää...

695 rahalipas3 0563

Ystäväyhdistys

Helsingin Diakonissalaitoksen ystävät ry on diakoniasta kiinnostuneiden yhteisö. Se edistää myös Helsingin Diakonissalaitoksen kulttuuriperinnön säilymistä.