Harjoittelukokemuksia

"Oli tärkeää vain olla, istua, kuunnella ja jutella"

Kokemuksia Diakonissalaitoksella. Otteita terveysalan opiskelijoiden harjoittelukokemuksista Helsingin Diakonissalaitoksella.

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät harjoitteluissaan tehtäviä, joiden hienot oppimiskokemukset ja oivallukset jäävät usein vain harjoittelua ohjaavan opettajan luettavaksi. Olen ohjannut useita kymmeniä terveysalan opiskelijoiden harjoitteluja Helsingin Diakonissalaitoksen yksiköissä.  Halusin tehdä näkyväksi joitakin pääteemoja, jotka toistuvat tehtävien pohdintaosiossa.

Suosittu harjoitteluympäristö

Helsingin Diakonissalaitos on suosittu harjoitteluympäristö. Monet opiskelijat kuitenkin jännittävät harjoittelua ja aloittavat harjoittelunsa osin ristiriitaisinkin tuntein. Esimerkiksi päihdeasiakkaan kohtaaminen on monelle uusi tilanne.

"Ensimmäisten päivien aikana pelkäsin asiakkaita, koska ajattelin että huumeiden käyttäjien täytyy olla pelottavia. Harjoittelun kuluessa pelko hälveni ja uskalsin jutella asiakkaiden kanssa. Ennakkoluuloni vähenivät tai hävisivät kokonaan."

"En ole aikoihin ollut itsestäni niin ylpeä, kun mitä olin, kun onnistuin kohtaamaan asiakkaat ihmisinä muiden joukossa, niin kuin he ovatkin!"

"Koen vahvasti, ettei meidän sairaanhoitajina tule arvostella ihmisiä siitä, millaista elämää he ovat eläneet tai elävät edelleen."

Jännitys ja ennakkoluulot karisevat 

Harjoittelun kuluessa jännitys ja mahdolliset ennakkoluulot karisevat lähes kaikilta. Harjoittelunohjaaja ja koko työyhteisö on tärkeässä tehtävässä perehdyttäessään opiskelijaa. Opiskelijat ovat antaneet ohjauksesta pääosin hyvää palautetta. Opiskelijat kokevat useimmiten, että heidät on otettu vastaan yhtenä "tiimiläisenä".

Mielenterveys- ja päihdetyön sekä vanhustyön harjoitteluissa opiskelijat kokevat usein vaikeana pysähtymisen ja työn "jujun" ymmärtämisen. Edelliset harjoittelut esimerkiksi kirurgisella osastolla tai sisätautiosastolla ovat luonteeltaan hyvin erilaisia kuin harjoittelut Diakonissalaitoksen palvelualueilla. Läsnäolo, kuunteleminen ja keskustelu sekä oman persoonan monipuolinen käyttö ovat oleellinen osa työtä. Istuessaankin voi olla aktiivinen.

"Aluksi oli vaikea tottua siihen, ettei koko ajan ole tekemistä. Oli tärkeää vain olla, istua, kuunnella ja jutella."

"Kiireettömyys on läsnäoloa, asiakkaan tukemista ja kohtaamista. Minulla kesti lähes kaksi viikkoa oivaltaa tämä tekemisen tasolla."

Luottamuksen rakentaminen tavoitteena

Harjoittelussa kohdataan asiakkaita, jotka ovat elämässään kokeneet paljon, myös hyvin raskaita asioita.  Sana "luottamus" toistuu opiskelijoiden tehtävissä usein ja sen saavuttaminen asiakkaiden kanssa on keskeinen harjoittelun tavoite. Opiskelijat arvostavat sitä, että asiakas kertoo elämästään ja jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan opiskelijan kanssa. Yhteistä aikaa asiakkaiden kanssa voidaan viettää esimerkiksi pelaten, musiikkia kuunnellen tai ulkoillen.

"Itselleni oli tärkeää tutustua päihteidenkäyttäjien maailmaan. Antoisinta oli keskustella heidän elämästään ja koettelemuksistaan ja joihinkin asiakkaisiin syntyikin hyvä luottamus. Yleisesti asiakkaat suhtautuivat meihin hyvin ja olivat iloisia kun saivat lisää keskusteluseuraa. "

"Asiakkaiden antama palaute kannusti ja rohkaisi minua hakeutumaan jatkossakin päihdetyöhön."

Uusia näkökulmia ja innostuneisuutta

Harjoittelut Diakonissalaitoksella antavat uusia näkökulmia hoitotyöhön ja opiskelijat ovat yleensä innostuneita kokemastaan. Harjoittelut ovat kuitenkin samalla myös raskaita, joidenkin mielestä koko opiskeluajan raskaimpia. Asiakkaiden moninaiset taustat ja vaikeat elämäntilanteet mietityttävät. 

"En malta olla miettimättä, miksi epäreilulta tuntuvia asioita tapahtuu ihmisille. Voin ymmärtää omaisten ja sairastuneiden loputtomia "miksi"- kysymyksiä."

"Harjoittelu oli todella ajatuksia herättävä ja voi sanoa, että rankkakin. Lasten pahoinvointi oli raskasta kohdata."

Kaikki eivät kuntoudu

Terveysalan opiskelijan voi olla vaikeaa ymmärtää sitä, ettei kaikki voi kuntouttaa tai esimerkiksi auttaa kokonaan irti päihteistä. Asiakkaan oman vapauden ja valinnan sekä toisinaan rajallisten mahdollisuuksien hyväksyminen voi viedä aikaa. Jotkut opiskelijat saattavat todeta, etteivät voisi työskennellä jatkuvasti esimerkiksi haittoja vähentävässä työssä, vaikka lähes kaikki harjoittelun myötä ymmärtävätkin toiminnan tarkoituksen.

"Surullisinta on ollut huomata, ettei kaikkia voida parantaa huumeriippuvuudesta koskaan täysin. Haittoja vähentävä työ ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset kuitenkin motivoivat työhön ja antavat sille merkityksen."

"Harjoittelu kasvatti minua niin ihmisenä kuin myös tulevana sairaanhoitajana. Omien tuntemusten tutkiskelu ja niihin reagoiminen on saanut hienon alkupotkun. "

"Harjoittelu vahvisti myös kokemukseni siitä, että olen valinnut oikean alan."

Harjoittelu on näköalapaikka

Vaikka Helsingin Diakonissalaitos ei olisikaan "se oma paikka" opiskelijalle, on harjoittelu kuitenkin tärkeä näköalapaikka ja se tarjoaa hyvän mahdollisuuden puntaroida ja reflektoida omaa ammatillista kasvua. Harjoittelun aikana opiskelijat pohtivat paljon hoitamiseen, ihmisyyteen ja eettisyyteen liittyviä asioita sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Työntekijöiden, erityisesti omien harjoittelun ohjaajien kanssa käydyt keskustelut ovat tärkeitä, kun opiskelija jäsentää ja kokoaa omaa ammatti-identiteettiään ja näkemystään hoitotyöstä. Osa opiskelijoista löytää Diakonissalaitokselta etsimänsä unelmatyön.

"Olen käynyt itseni kanssa keskustelua asenteistani, omasta ammattitaidostani ja ammatillisesta kehityksestäni."

"Tunnelma oli haikea kun lähdin viimeisenä päivänä kotiin, mutta onneksi minulle tarjottiin uutta harjoittelupaikkaa ja töitä."

"Koin olevani paikassa, jonka työntekijöillä oli sama arvomaailma kuin minulla."

Eeva Kivelä
TtM, lehtori, hanke- ja tutkimustoiminnan koordinaattori
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Diak Etelä/Helsingin toimipaikka