695 Vamos

Diakonissalaitoksen aikuisten peruskoulu avaa väylän jatko-opintoihin ja työelämään

Jos peruskoulu on jäänyt kesken tai peruskouluopinnot puuttuvat kokonaan, avuksi tulee aikuisten perusopetus. Helsingin Diakonissalaitos tarjoaa peruskouluopintoja 17 vuotta täyttäneille henkilöille pääkaupunkiseudulla. Hakuaika perusopetuksen valmistavaan sekä alkuvaiheen opintoihin on jatkuva. Myös päättövaiheeseen voi hakea jatkuvassa haussa sekä Sovinnon joustavaan peruskouluun että Vamoksen peruskouluun. Peruskoulun päättötodistus on tärkeä, koska se avaa mahdollisuudet jatko-opintoihin ja työelämään.

Helsingin Diakonissalaitoksen tarjoama aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille, nuorille, aikuisille ja maahanmuuttajille jotka eivät ole suorittaneet peruskouluopintoja aiemmin tai ne ovat jääneet kesken. Koulutuksen aikana voi suorittaa perusopetuksen yksittäisiä oppiaineita, peruskoulun päättötodistuksen tai korottaa arvosanoja. Hakuaika perusopetuksen valmistavaan sekä alkuvaiheen opintoihin on jatkuva. Myös päättövaiheeseen voi hakea jatkuvassa haussa Sovinnon joustavaan peruskouluun tai Vamoksen peruskouluun, joissa opiskelija opiskelee ohjatusti mutta itsenäisemmin. Helsingin Alppikadun päättövaiheen ryhmään haetaan tällä hetkellä touko-kesäkuussa.

Yksilöllistä ohjausta ja tukea

Peruskouluopetus toteutetaan noin 15–25 hengen ryhmissä. Ryhmäopetuksen lisäksi tarjotaan myös yksilöllistä ohjausta ja tukea oman koulutus- tai urapolun suunnitteluun. Jokaiselle peruskoululaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS. Tavoitteena on, että peruskoulun suorittamisen jälkeen opiskelija pääsee jatko-opintoihin tai työelämään. Peruskouluopinnot kestävät yleensä yhdestä kolmeen lukuvuotta, riippuen henkilön aiemmista opinnoista ja taidoista.

Aikuisten peruskoulussa voi suorittaa opintoja kaikissa peruskoulun oppiaineissa. Tällä hetkellä kielistä voit opiskella suomea, ruotsia ja englantia sekä valinnaisena B2-kielenä ranskaa tai espanjaa. Lisäksi voit valita valinnaisia opintoja, kuten tieto- ja viestintätekniikkaa, taito- ja taideaineita tai terveyden edistämisen opintoja. Sovinnossa on myös eri alojen opintoja työpajoissa, muun muassa auto- ja pienkone korjaus ja catering.

Perusopetuksessa opiskelu edellyttää riittäviä suomen kielen ja matematiikan taitoja. Alkuvaiheessa minimivaatimus on A1.3 sekä matematiikan alkeistaidot. Päättövaiheessa kielitaitovaatimus on A2.2 sekä riittävät matematiikan taidot. Mikäli koulutukseen haluavalla ei ole riittävää suomen kielen taitoa tai puuttuu kokemus koulun käynnistä ja opiskelusta, hän voi hakeutua perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Tämän jälkeen on mahdollisuus hakea opiskeluun varsinaisessa aikuisten perusopetuksessa.

Lisätietoja ja haku Suomen Diakoniaopiston verkkosivuilta.

Sovinto on Suomen Diakoniaopistoon kuuluva kansalaisjärjestötoimija, jonka ydintehtävä on kohdata yhteiskunnan palveluiden, yleisten koulutusväylien ja työelämän ulkopuolella olevia ihmisiä. Sovinnon toiminta jakautuu koulutuslinjoihin ja Toimintakeskukseen. Opetusmenetelmänä koulussa on tekemällä oppiminen. Toimipiste sijaitsee Helsingin Roihuvuoressa.

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelu on nuorille suunnattua toimintaa. Sen tarkoituksena on vahvistaa nuoren voimavaroja ja tukea häntä kiinnittymään koulutukseen tai työhön. Vamos auttaa nuorta rakentamaan ja toteuttamaan tulevaisuudensuunnitelmansa sekä löytämään tarvitsemansa palvelut. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Peruskouluopetusta annetaan Helsingin Sörnäisissä.

 

10.2.2017