Pihdeneuvonta

Päihdeneuvontapalvelut
Soita ilmaiseksi 24/7
0800 900 45

Raha-automaattiyhdistys rahoittaa Helsingin Diakonissalaitoksen tuottamia päihdetyön neuvontapalveluita, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Palvelu sisältää puhelin- ja Internet-neuvontaa sekä kehittämistyötä ja markkinointia, joka toteutetaan yhteistyössä Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n kanssa.

Vuosien 2015–2017 kehittämistyö painottuu palveluihin, joita voidaan hyödyntää päihdeongelmien varhaisen vaiheen puuttumisessa työpaikoilla, työsuojelussa ja työterveyshuolossa.

Helsingin Diakonissalaitos tuottaa yhteistyössä EHYT ry:n kanssa ympäri vuorokauden toimivaa puhelinneuvontaa päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen sekä päihteiden käyttäjiä työssään kohtaaville ammattilaisille. Neuvontapuhelimeen 0800 900 45 vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat perehtyneet päihteisiin liittyviin kysymyksiin.

Palveluun hakeutuvalle annetaan tietoa ja tukea asianmukaisen avun saamiseksi paikallisen palveluverkoston puitteissa. Tavoitteena on esimerkiksi tukea palveluun hakeutuvaa keräämään rohkeutensa, jotta hän kykenisi puhumaan asiasta läheisilleen tai kääntymään ammattiavun piiriin. Puhelinneuvonta on tarjolla anonyymisti ja on soittajalle maksutonta.

Projekti päättyy 31.12.2017.

Lisää infoa neuvontapalveluista

 

 ray tukee hyvia tekoja CMYK thumb