Rohkeaa ja monipuolista toimintaa

Helsingin Diakonissalaitoksen tehtävä on rakentaa jokaiselle mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Palvelut eivät yksin riitä. Tarvitaan toisia ihmisiä. Erityisesti heikoimmassa asemassa oleville ihmisille yhteisön tuki on tärkeää. 

Kansalaistoiminta
Kansainvälinen toiminta
Kulttuuri ja liikunta
Henkinen tuki
Tarinamme
Tue meitä
Kirkko
Tutkimus
Kehittämishankkeet