Pitkaaikaisasunnottomuuden poistaminen

Tutkimuslupa

Tutkimusluvan myöntää diakoniajohtaja tai palvelualuejohtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu. Hän arvioi tutkimustarpeen toimialallaan.

Kirjallinen lupa pyydetään myös haastateltavalta itseltään ennen tutkimuksen aloittamista. Tapauskohtaisesti on arvioitava, onko lupa pyydettävä myös huoltajalta, sosiaaliviranomaiselta, lailliselta edustajalta tai lähiomaiselta.

Helsingin Diakonissalaitoksen  Eettisen toimikunnan lausuntoa haetaan, jos kyseessä on tutkimushanke, opinnäytetyö tai muu kartoitus, jossa tutkimusaineistoa hankitaan säätiön palveluita käyttäviltä henkilöiltä(stä) ja/tai työyhteisöiltä(stä). Lausuntoa haetaan riippumatta siitä, onko tiedonhankintatapa haastattelu, havainnointi tai dokumenttien tai asiakirjojen käyttö. Tutkittavalla tarkoitetaan Helsingin Diakonissalaitoksen palvelujen asiakasta, potilasta tai työntekijää, joka on kyseisen tutkimuksen kohteena.

Helsingin Diakonissalaitoksen palveluissa tapahtuvaa henkilöihin tai työyhteisöihin kohdistuvaa tutkimusta ei saa aloittaa ennen diakoniajohtajan tai palvelualueenjohtajan myönteistä päätöstä. Merkittäviin tutkimushankkeiden muutoksiin tarvitaan myös lupa. Eettinen toimikunta antaa lausuntonsa ennen lupapäätöstä. Eettisen toimikunnan tehtäviin ei kuulu varsinaisen luvan myöntäminen tutkimuksen tekemiseen. Tutkimusluvan myöntäjä on velvollinen ottamaan huomioon eettisen toimikunnan lausunnon.

Lausunnon hakeminen Eettiseltä toimikunnalta

Lisätietoja

Hanke- ja tutkimustoiminnan koordinaattori
Eija Nieminen, lehtori, opinto-ohjaaja
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
puh. 040 869 6055
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.