Hiljaisuutta ja henkistä tukea

Tarjoamme paikkoja hiljaisuudelle ja hengellisyydelle. Asukkaille ja asiakkaille, heidän omaisilleen sekä henkilökunnalle annamme henkistä tukea.

Diakonissalaitoksen kirkko

Alppikadun korttelin sydämessä sijaitseva kirkko on välittänyt 120 vuoden ajan laitoksen toiminnan kristillistä sanomaa. Myös tänä päivänä kirkko tarjoaa paikan hiljaisuudelle ja hengellisyydelle.

Sielunhoitopalvelut

Sielunhoitopalvelut ovat Diakonissalaitoksen asiakkaita, asukkaita, omaisia sekä henkilökuntaa varten. Yksilön vakaumusta kunnioitetaan, ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Diakonissalaitoksen perustamisesta alkaen työhön on kuulunut sielunhoitopalvelua, jonka perustana on kristillinen lähimmäisen rakkaus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

 

Palvelumme hiljaisuutta etsiville