Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n palvelut

Hoiva on ikääntyneiden ja erityisryhmien asiantuntijoita. Yritys kehittää yhteistyössä kuntien kanssa sosiaali- ja terveysalan palveluita. Hoiva pitää huolta sinusta ja läheisestäsi.

Asumispalvelut

Asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. Hoiva  tarjoaa asumispalveluja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Osallisuutta vahvistetaan kotiin tuotavilla palveluilla.

Tästä asumispalveluihin

Päihdepalvelut

Hoiva tarjoaa neuvontaa, hoitoa ja kuntoutusta alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjille.

Tästä päihdepalveluihin

Ikäihmisten palvelut

Hoiva tarjoaa palveluita ikäihmisille omissa kodeissa, palvelutaloissa ja hoivakodeissa.  Jokaisen yksilön oma tilanne ja toive huomioidaan.

Tästä ikäihmisten palveluihin

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy on ikääntyneiden ja erityisryhmien asiantuntija, joka tarjoaa palveluja ja kehittää uusia innovaatioita yhdessä asiakkaidensa kanssa. Helsingin Diakonissalaitoksen pitkä historia ja vahva arvopohja luovat perustan toiminnalle asumis-, päihde- ja hoivapalvelujen vastuullisena tuottajana.
Hoiva Oy on osa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön yhteiskunnallista konsernia. Se kehittää sosiaali -ja terveyspalveluita yhteistyössä kuntien kanssa. Tällä hetkellä  palveluita tuotetaan mm. Helsingin, Espoon, Vantaan, Keravan, Tampereen ja Järvenpään kaupungeille.

Tästä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön sivustoon Tästä Hoiva Oy:n sivulle