Ikäihmisille

Tarjoamme palveluita ikäihmisille omissa kodeissa, palvelutaloissa ja hoivakodeissa.  Huomioimme jokaisen yksilön oman tilanteen ja toiveen.

Parempaa huomista rakentamassa

Helsingin Diakonissalaitos tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia palveluja kuntouttavasta hoidosta pitkäaikaiseen hoivaan ja ohjaukseen. Laadukkaat hoivakotimme turvaavat mielekkään, turvallisen ja aktiivisen arjen. Tarjoamme myös arkea keventäviä ja terveyttä edistäviä palveluja  niin omaan kotiin, senioritaloon kuin hoivakotiinkin.

Ikäihmisille palveluita tarjoaa Diakonissalaitoksen tytäryhtiö Diakonissalaitoksen Hoiva. Tutustu Hoivan tarjontaan.

Seniori-Vamos on Helsingin Diakonissalaitoksen etsivän vanhustyön kehittämishanke. Tuemme vanhusten mielekästä ja ihmisarvoista kotona asumista ja autamme löytämään arkeen mielekkyyttä ja sisältöä. Näiden omia valintoja kunnioittaen.

Ajankohtaista