Intensiivihoidon yksikkö Paletti

Intensiivihoito on lastensuojelun erityisyksiköissä toteutettavaa sijaishuoltoa, johon integroituu lapsen yksilölliseen tarpeeseen perustuva lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoito, koulu sekä moniammatillinen työskentely lapsen ja perheen kanssa. Intensiivihoidon tavoitteena on lapsen ja perheen kuntoutuminen. Moniammatillisen työskentelyn kautta pyrimme lapsen laaja-alaisen psykiatrisen oirehdinnan tasaantumiseen, oppimiskyvyn ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen, vanhemmuuden ja perheen toimintakyvyn vahvistumiseen sekä perheen yhdistymiseen. Moniammatilliseen työryhmään kuuluu sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia, yksikön johtaja, palvelualuejohtaja, psykologi ja perheen kanssa työskentelevä ryhmäterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Intensiivihoidolla on myös toimiva yhteistyö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS:n kanssa). Tiivis yhteistyö sijoittavan sosiaalityöntekijän ja muiden hoitotahojen kanssa tukee lapsen ja perheen tavoitteellista hoito- ja kuntoutusprosessia.

Eri hoidollisia viitekehyksiä integroivan hoitomallin kautta mahdollistuu

  • terapeuttisessa yhteisössä toteutettava osastohoito ja terapeuttinen omahoitajasuhde
  • monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut, kuten tutkimukset, arvioinnit, diagnostiikka, yksilölliset hoitopolut, yksilökuntoutukset ja -terapiat, monitasoinen perhetyö
  • tehokas traumojen ja laaja-alaisten neuropsykiatristen häiriömuotojen hoito
  • monista eri kulttuureista tulevien lasten ja perheiden hoito ja kuntoutus
  • lapsen ja perheen voimavarojen vahvistaminen
  • pitkäjänteinen hoitotyön kehittäminen ja vaikuttavuuden tutkimus
  • Sophie Mannerheimin koulun Sylvesterintien yksikkö sekä muut yksiköt tarjoavat perusopetusta intensiivihoidossa oleville lapsille

Intensiivihoidon päättyessä lapselle järjestetään tarvittaessa lasten- tai nuorisopsykiatrinen tai muu terveydenhuollon jatkohoitokontakti. Lapsen hoitoa voidaan jatkaa myös laitoshoidon yksikössä. Intensiivihoidon ja laitoshoidon rakenteiden ja sisältöjen riittävä jatkuvuus lisää lapsen turvallisuutta sekä mahdollistaa lapsen ja perheen terapioiden sekä kuntoutusten jatkumisen. Nuoren itsenäistymisvaiheessa voidaan tarjota jälkihuollon tuettua asumista. Jälkihuolto suunnitellaan nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan huomioiden hänen voimavaransa ja toimintakyvyn kartoituksen tulokset.

Lue tästä lisää Paletista

Kerrostalon julkisivu.

Paletti
Diakonissalaitos / Lapsi- ja perhepalvelut

Sylvesterintie 10, 00370 Helsinki

Paletin omavalvontasuunnitelma

Takaisin Lapsi- ja perhepalvelut / Intensiivihoito