Kansainvälinen toiminta

Puolustamme rohkeasti ihmisarvoa myös Suomen ulkopuolella.

Ihmisarvoinen elämä jokaiselle

Diakonissalaitos edistää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia myös kansainvälisesti.

Työskentelemme yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa vähentääksemme köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kehitämme ratkaisuja, jotta haavoittuvimmatkin ihmiset voisivat paremmin puolustaa oikeuksiaan ja elää ihmisarvoista elämää.

Voimaa yhteistyöstä

Toimimme aina yhteistyössä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa ja vahvistamme niiden osaamista, jotta ne pystyvät paremmin jatkamaan työtään pitkän tähtäimen muutoksen saavuttamiseksi.

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen on tärkeää, sillä kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli rauhan, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumisessa.

Muut kansainvälisen työn hankkeet

Ajankohtaista